string(17) "WP Rocket/Preload"

Trainen in de Wijk.

Trainen in de Wijk is een maatschappelijk initiatief onder de noemer Meer en Beter Bewegen. Gediplomeerde trainers van FC Groningen verzorgen in verschillende wijken in het achterland een voetbaltraining voor geïnteresseerden. 

Het project past uitstekend in de maatschappelijke doelstelling van de Trots van het Noorden om bewegingsarmoede in Noord-Nederland op te lossen.

Met name jonge kinderen sporten minder dan voorheen, terwijl sport en bewegen juist voor de ontwikkeling van jonge kinderen van essentieel belang is.
“Dit is een mooi initiatief om zoveel mogelijk kinderen in beweging te krijgen,” aldus FC-trainer en coördinator maatschappelijke projecten Danny Sims. “Met Trainen in de Wijk is de club een mooi initiatief gestart. Er is veel bewegingsarmoede in Noord-Nederland en FC Groningen wil dit probleem aanpakken. FC Groningen Trainen in de wijk is één van de initiatieven om ervoor te zorgen dat kinderen op een laagdrempelige manier, lekker kunnen gaan sporten.”