string(129) "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 Edg/117.0.2045.31"

Doelstelling en kerntaken.

Het FC Groningen Amateurconvenant: onze visie

Wij geloven dat samen voetballen van grote waarde is voor de maatschappij. Sport verbindt en deel uitmaken van een teamsport, zoals voetbal, draagt bij aan samenwerken en vriendschap. Het helpt je leren omgaan met winst en verlies, het zorgt voor onderling respect en samen sporten helpt bij een gezonde levensstijl. Op deze manier levert voetballen een bijdrage aan persoonlijke groei. Amateurverenigingen spelen hier een belangrijke rol in.

De missie van ons Amateurconvenant

FC Groningen heeft als betaaldvoetbalorganisatie een voorbeeldfunctie en een voortrekkersrol in het noordelijke sportlandschap. Met het Amateurconvenant wil de Trots van het Noorden door te verbinden, stimuleren en inspireren invulling geven aan de samenwerking met amateurverenigingen

Algemene doelstelling van het Amateurconvenant

Vanuit het Amateurconvenant helpt FC Groningen de aangesloten clubs mee om nieuwe leden te werven en bestaande leden te behouden. Dit doen we door een bijdrage te leveren aan het versterken van het voetbalniveau en de voetbalbeleving in Noord-Nederland. 

Voetbalniveau:

Met ‘voetbalniveau’ bedoelen we alle activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van spelers en speelsters op het veld.

Voetbalbeleving:

Met ‘voetbalbeleving’ bedoelen we alle activiteiten die bijdragen aan de sfeer en de promotie van het product voetbal. Wij geloven dat als voetbal leuk is, men ook langer blijft voetballen.

De kerntaken van het Amateurconvenant

  1. Het delen van kennis en het inspireren van kader- en (jeugd)trainers van aangesloten clubs, middels fysieke bijeenkomsten en communicatie;
  2. Middels de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst(en) bieden we aangesloten clubs de mogelijkheid om hun eigen vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Zonder vrijwilligers geen voetbal;
  3. Via onze maatschappelijke activiteiten leveren we een bijdrage om de jeugd aan het voetballen te krijgen bij lokale verenigingen. Dit doen we onder andere met de Scholentour;
  4. Een bijdrage leveren om jeugdspelers een gezonde dosis Groningse aanpakkersmentaliteit mee te geven, middels het delen van voetbalverhalen en het aanbieden van clinics;
  5. Middels de regionale Voetbalscholen (RVBS) en de opleiding van FC Groningen leveren we een bijdrage om het algehele voetbalniveau in het werkgebied van FC Groningen te verhogen;
  6. Topsport inspireert, daarom bieden we meerdere malen per seizoen de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief thuiswedstrijden van FC Groningen te bezoeken;
  7. Periodiek publiceren we een nieuwsbrief, waarin onderwerpen rondom FC Groningen of algemene voetbalgerelateerde onderwerpen aan de orde komen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van andere digitale communicatiekanalen;
  8. In samenwerking met andere kennisinstituten leveren we een bijdrage aan masterclasses trainer/coach, waarbij talentvolle (jeugd)trainers de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen.