string(17) "WP Rocket/Preload"

Doelstelling en kerntaken.

Het FC Groningen Amateurconvenant: onze visie

Wij geloven dat samen voetballen van grote waarde is voor de maatschappij. Sport verbindt en deel uitmaken van een teamsport, zoals voetbal, draagt bij aan samenwerken en vriendschap. Het helpt je leren omgaan met winst en verlies, het zorgt voor onderling respect en samen sporten helpt bij een gezonde levensstijl. Op deze manier levert voetballen een bijdrage aan persoonlijke groei. Amateurverenigingen spelen hier een belangrijke rol in.

De missie van ons Amateurconvenant

FC Groningen heeft als betaaldvoetbalorganisatie een voorbeeldfunctie en een voortrekkersrol in het noordelijke sportlandschap. Met het Amateurconvenant wil de Trots van het Noorden door te verbinden, stimuleren en inspireren invulling geven aan de samenwerking met amateurverenigingen

Algemene doelstelling van het Amateurconvenant

Vanuit het Amateurconvenant helpt FC Groningen de aangesloten verenigingen mee om nieuwe leden te werven en bestaande leden te behouden. Dit doen we door een bijdrage te leveren aan de voetbalontwikkeling en de voetbalbeleving in Noord-Nederland. 

Voetbalontwikkeling:

Met ‘voetbalontwikkeling’ bedoelen we alle activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beter (leren) voetballen van spelers en speelsters tijdens trainingen en wedstrijden. Dit betreft zowel directe activiteiten, gericht op de spelers en speelsters, als activiteiten via verenigingen en hun kaderleden.

Voetbalbeleving:

Met ‘voetbalbeleving’ bedoelen we alle activiteiten die bijdragen aan de sfeer en de promotie van het product voetbal. Wij geloven dat als voetbal leuk is, men ook langer blijft voetballen.

De kerntaken van het Amateurconvenant

Voetbalontwikkeling

 1. Het organiseren van voetbalactiviteiten voor kinderen uit de gehele regio middels onze Voetbalscholen, de Keepersschool en Trainen als een Prof;
 2. Middels de Kennismakingsactiviteiten, Voorselectie, Trainingsgroep en FC Groningen Opleiding een platform bieden voor spelers en speelsters uit de regio die voorlopen in hun ontwikkeling;
 3. Het delen van kennis en het inspireren van kader- en (jeugd)trainers van aangesloten clubs van het Amateurconvenant;
 4. Het bijscholen en begeleiden van trainers die (structureel) actief zijn binnen één van de voetbalprogramma’s van FC Groningen in de Maatschappij*;
 5. In samenwerking met andere organisaties faciliteren we masterclasses of cursussen voor trainer-coaches om zich verder ontwikkelen in het vak;
 6. Het ondersteunen bij club specifieke vraagstukken op het gebied van voetbalontwikkeling (LET OP: exclusief voor Partnerclubs Voetbalontwikkeling);
 7. Beleidsmodules voor het ontwikkelen van een voetbalvisie voor verenigingen uit de regio (LET OP: exclusief voor Partnerclubs Voetbalontwikkeling);
 8. Een wedstrijdbezoek inclusief een themabijeenkomst in de Skybox van FC Groningen in de Maatschappij (LET OP: exclusief voor Partnerclubs Voetbalontwikkeling);
 9. Het inspireren van talentvolle trainers uit de regio in de FC Groningen Opleiding Experience – stageweek (LET OP: exclusief voor Partnerclubs Voetbalontwikkeling).
 10. *Trainers die actief zijn binnen FC Groningen in de Maatschappij, zijn verplicht om een overdrachtsactiviteit te organiseren voor de amateurvereniging waar ze betrokken zijn.

Voetbalbeleving

 1. In samenwerking met onze partners organiseren wij bijeenkomsten rondom wedstrijdactiviteiten voor verenigingen;
 2. Via onze maatschappelijke activiteiten (o.a.de FC Groningen Scholentour) stimuleren wij kinderen uit de regio om zich aan te melden bij hun lokale voetbalvereniging;
 3. Topsport inspireert, daarom bieden we meerdere malen per seizoen de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief thuiswedstrijden van FC Groningen te bezoeken;
 4. Middels de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst(en) bieden we aangesloten clubs de mogelijkheid om hun eigen vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Zonder vrijwilligers geen voetbal;
 5. Periodiek publiceren we een nieuwsbrief, waarin onderwerpen rondom FC Groningen of algemene voetbalgerelateerde onderwerpen aan de orde komen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van andere digitale communicatiekanalen;
 6. Middels onze Junior Club en activiteiten rondom de wedstrijden van het 1e elftal bieden wij kinderen de mogelijkheid om in aanraking te komen met hun helden.