string(144) "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36"

Cultuurmanifest.

De filosofie en cultuur van FC Groningen, vastgelegd in ons cultuurmanifest

FC Groningen is uniek. Onze club is een nuchtere noordelijke volksclub, waar normaal doen al gek genoeg is. De club heeft veel trouwe en betrokken supporters, die hun club op de voet volgen en die zich graag willen identificeren met wat er op het veld gebeurt. Dat vertaalt zich vooral in hard werken, veel inzet en pure emotie.

Om die eigen identiteit van FC Groningen ook op langere termijn te bewaken en te bewaren, is het idee ontstaan om belangrijke elementen uit de clubcultuur van FC Groningen in een document te benoemen en vast te leggen. Deze cultuurelementen moeten niet of zo weinig mogelijk veranderen om het unieke karakter van FC Groningen te behouden.

Dit stuk dient als ijkpunt en richtlijn voor het praktische beleid van FC Groningen voor de langere termijn. Het is geen verbodenlijst van zaken die absoluut niet kunnen of mogen, maar het is wel degelijk een streeflijst: sommige zaken moeten zo blijven of bewerkstelligd worden, terwijl andere zaken juist niet gewenst zijn. In dit manifest benoemen we vijf belangrijke pijlers van de club: historie, herkenbaarheid, stadion, supporters en maatschappelijk belang.

Historie

De historie van de club is een belangrijk element van de identiteit. Door bijzondere gebeurtenissen en prestaties in het verleden is FC Groningen uitgegroeid tot de club, waarmee supporters zich willen identificeren. De geschiedenis van de club moet daarom bewaard blijven en met trots worden uitgedragen, in publicaties en in het stadion. Eer de helden van weleer en betrek ze bij de club. Breng ook nieuwelingen (spelers, medewerkers, etc.) bij de club op de hoogte van de historie, zodat iedereen die bij wijze van spreken ‘met de paplepel krijgt ingegoten’ en er een band mee krijgt. Het is zeer wenselijk dat FC Groningen vanuit het gevoel voor historie zelf een actieve houding neemt in het uitdragen daarvan.

 • FC Groningen laat de historie van de club met trots zien en herleven;
 • FC Groningen betrek oud-FC Groningers bij de club;
 • FC Groningen brengt nieuwelingen op de hoogte van de rijke historie.

Herkenbaarheid

De club moet voor de buitenwereld herkenbaar zijn. Dat vertaalt zich in een vast (huidig) clublogo en vaste clubkleuren. Hiervan wordt in alle officiële uitingen gebruik gemaakt. Voor de groene kleur legt FC Groningen een vaste kleurcode vast (PMS-kleur voor textiel en RAL-kleur voor verf). Deze kleurcode kan ook bekend worden gemaakt aan derde partijen, zoals de media en de kledingleverancier. Tevens hanteert FC Groningen een vaste stijl voor in ieder geval het thuisshirt: een wit shirt met twee groene verticale banen als basis. Supporters herkennen de stijl en identificeren zich ermee.

FC Groningen is verbonden met Stad en Ommeland van Groningen, de naam zegt het al. Dit betekent dat de club FC Groningen bij voorkeur huist binnen de grenzen van de stad Groningen dan wel in de onmiddellijke nabijheid daarvan. De naam FC Groningen blijft te allen tijde gerelateerd aan de stad en de provincie Groningen.

 • FC Groningen hanteert een vast logo en vaste clubkleuren met vaste kleurcodes;
 • FC Groningen hanteert een vaste stijl voor het thuisshirt, en eventueel het uitshirt;
 • FC Groningen streeft ernaar dat de club gevestigd blijft in de gemeente Groningen.

Ons stadion

Het eigen stadion is de plek waar de thuiswedstrijden worden gespeeld en de meeste andere activiteiten van de club worden georganiseerd. Het is wenselijk dat het stadion en de omgeving zo veel mogelijk ‘FC Groningen’ uitstralen, zodat voor iedereen in één oogopslag duidelijk is wie hier speelt.

Voetbal is een buitensport en wordt gespeeld op echt gras. Het is onwenselijk dat FC Groningen op kunstgras of onder een dak gaat spelen, tenzij door reglementen of andere omstandigheden anders wordt opgelegd. Het is belangrijk dat supporters in het stadion op correcte en klantvriendelijke wijze worden ontvangen en de veiligheid van deze supporters te garanderen. FC Groningen zet zich in om de toegang tot het FC Groningen-stadion zo eenvoudig mogelijk te maken.

FC Groningen zet zich in om de kwaliteit van de steward- en seriveorganisatie te waarborgen en steeds te verbeteren.

Het is belangrijk om goede voorzieningen te treffen voor het eten en drinken in en rondom het stadion.

 • FC Groningen laat het stadion en de omgeving ‘FC Groningen’ uitstralen;
 • FC Groningen voetbalt bij voorkeur op gewoon gras in de buitenlucht;
 • FC Groningen streeft naar een maximale service en veiligheid voor de supporters;
 • FC Groningen zorgt voor (meer) goede eet- en drinkvoorzieningen.

Supporters

Binnen FC Groningen is het fanatieke publiek een belangrijk onderdeel van de club. FC Groningen geeft haar supporters zoveel mogelijk de gelegenheid om hun betrokkenheid te uiten door middel van vlaggen, spandoeken en sfeeracties. Gezang van supporters is een belangrijk onderdeel van de ambiance. Het is hoogst onwenselijk dit door (te) harde muziek of reclame te overstemmen. FC Groningen streeft er verder naar de akoestiek binnen het stadion optimaal te houden. Openheid en inspraak worden bevorderd. Dit kan onder andere via de Supportersverenigingen van FC Groningen en uitgebreide communicatie op de website over informatie die supporters betreft.

Voor uitwedstrijden heeft FC Groningen het treffen van gunstige en veilige vervoersregelingen voor de eigen supporters hoog in het vaandel, zodat er zoveel mogelijk supporters af kunnen reizen. Er wordt altijd rekening gehouden met supporters die een beperking of handicap hebben. Voor deze mensen zullen zoveel mogelijk ruimte en faciliteiten in het stadion aanwezig zijn. Discriminatie en racisme zijn uit den boze.

 • FC Groningen  biedt supporters de gelegenheid om hun betrokkenheid te uiten;
 • FC Groningen communiceert open, transparant en duidelijk;
 • FC Groningen streeft naar zo gunstig en veilig mogelijke vervoersregelingen voor supporters;
 • FC Groningen houdt rekening met supporters met een beperking.

Maatschappelijk belang

FC Groningen is een club van het volk. Daarom probeert FC Groningen te voorkomen dat de club als een speeltje wordt overgenomen door een derde partij. FC Groningen heeft een grote trouwe aanhang uit alle lagen van de bevolking en een groot achterland. FC Groningen is er alles aan gelegen deze aanhang te behouden en uit te breiden door de entreeprijzen betaalbaar te houden, maar ook financieel gezond te blijven.

FC Groningen heeft de intentie zoveel mogelijk potentieel uit de omgeving te gebruiken om de binding met de regio te behouden en te vergroten. Dit onder meer door zo veel en zo intensief mogelijk in de omliggende streken te scouten. Ook de jeugdopleiding zal waar mogelijk meer gebruikt worden voor regionale jeugd. De club beschouwt de opleiding als een prioriteit, tenzij door reglementen dan wel andere ontwikkelingen anders wordt voorgeschreven. Spelers en club hebben veel aanzien bij de jeugd. FC Groningen geeft voorlichting op scholen en in ziekenhuizen over maatschappelijke thema’s en geeft clinics in de regio.

 • FC Groningen is van iedereen, niet een speeltje van één iemand;
 • FC Groningen blijft toegankelijk voor alle lagen van de bevolking;
 • FC Groningen behoudt een sterke binding met de regio;
 • FC Groningen beschouwt de opleiding als prioriteit;
 • FC Groningen gebruikt het aanzien van club en spelers voor maatschappelijke projecten.