string(109) "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36"

Stichting LOWESJ.

STICHTING LAAT ONS WEER EENS SAMEN JUICHEN

De stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’ verstrekt seizoenkaarten aan FC Groningen supporters in Stad en Ommeland die onder de armoedegrens leven.

Voor meer informatie over de stichting, inclusief doelstelling en beleidsplan, 
klik hier

Klik hier voor het aanvragen van een  ‘Laat ons weer een samen juichen seizoenkaart’ voor seizoen 2024/2025 voor jezelf of iemand anders.

Uiterlijke aanvraag voor 7 juli 2024. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen met een maximum van 200 seizoenkaarten.

De begunstigde dient recht te hebben op, of een aanvullende uitkering te krijgen uit, de Wet Werk en Bijstand of moet rondkomen van bijstandsniveau of lager. Bij de toekenning zal altijd getoetst worden of de begunstigde voldoet aan de gestelde criteria.

Indien u een donatie (het bedrag kunt u zelf kiezen) wilt doen aan de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’, is dit mogelijk via deze QR-code. Doneren kan ook op rekeningnummer NL10RABO0357178416 o.v.v. ‘donatie Laat ons weer eens samen juichen’.

Seizoenkaart doneren

Het idee om de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’ te gaan oprichten, kwam in 2020 voort uit de belangstelling van betrokken mensen rondom de club. FC Groningen kreeg vanuit allerlei verschillende hoeken van mensen de vraag of ook zij als donateur konden aansluiten bij het initiatief van voormalig speler Erik Nevland. Vanuit supportersgeledingen ontstond daarnaast de wens om kaarten te verstrekken aan mede-supporters, die om financiële redenen niet (meer) in staat zijn een seizoenkaart bij FC Groningen aan te schaffen. In samenspraak met de Supportersvereniging FC Groningen ontstond het plan een breed maatschappelijk fonds op te richten.

Bij vragen over bovenstaande informatie kan er gemaild worden naar info@fcgroningen.nl.