string(17) "WP Rocket/Preload"

Sociale Activering.

Sociale Activering is een programma van stichting FC Groningen in de Maatschappij in samenwerking met de gemeenten Groningen, Midden-Groningen en Afeer. Sociale Activering geeft jongeren die, om wat voor reden dan ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid deze te verkleinen (re-integratie). Dit gebeurt door middel van coaching en sport. Hierbij werkt de stichting samen met re-integratiebureau Restart.

De trainers van FC Groningen verzorgen gedurende een periode van zes maanden twee keer per week voetbaltrainingen voor de groep jongeren in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Voorafgaand aan de veldtraining is er ruimte voor coachgesprekken, workshops of andere bijeenkomsten.

Gedurende het programma worden de deelnemers geactiveerd en handvatten aangereikt om weer een stap in de juiste richting te zetten. De deelnemers inspireren elkaar, tonen respect en zetten zowel op als buiten het voetbalveld stappen in het ontwikkelen van teamspirit, hun eigen talent en sociale vaardigheden. Deze tools kunnen worden gebruikt om een nieuwe start te maken.

Dit wordt gedaan aan de hand van vier fases:
Fase 1: Binden & relatie opbouw
Fase 2: Levensdoelen stellen
Fase 3: Kennismaken met werk
Fase 4: De toekomst & werk

Afhankelijk van de fase in het programma worden er themabijeenkomsten georganiseerd waarin de volgende onderwerpen aan bod kunnen komen:
 
– Algemene gezondheid, voeding en sport;
– Teambuilding;
– Verslaving en geestelijke gezondheidszorg;
– Financiën en verwijsorganisaties;
– Wat vinden we van werk;
– Werknemer competenties. 

Aan het eind van het programma Sociale Activering wordt aan de deelnemers een passend re-integratie advies gegeven met betrekking tot een goed vervolg richting de toekomst. Een groot deel van de jongeren heeft mede door deelname aan het programma Sociale Activering de stap richting school of werk kunnen zetten.