string(17) "WP Rocket/Preload"

Scholentour.

Tijdens de FC Groningen Scholentour verzorgt de FC een gymles op basisscholen voor de groepen 3 tot en met 8 op een door de school beschikbaar gestelde locatie (gymzaal of sportveld). Tijdens de sportieve les maken de leerlingen spelenderwijs kennis met de oefenstof en spelvormen van FC Groningen. Na afloop van de beweegles ontvangen alle deelnemers een FC Groningen voetbaldiploma en goodiebag.

Samen tegen bewegingsarmoede
Het beleidsplan ‘2020/2025 Samen naar de Grote Markt’ is de gedachtegang voor veel initiatieven van FC Groningen. De maatschappelijke pijler uit dit plan heeft als doel het oplossen van bewegingsarmoede. Voldoende bewegen is erg belangrijk. Het heeft niet alleen invloed op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar is ook de minimale vereiste om het maximale uit jezelf te kunnen halen. Op dit moment heeft 1 op de 8 kinderen overgewicht en voldoet slechts 18% van de kinderen aan de beweegrichtlijn. Hier willen wij graag wat aan doen. Zo willen wij onder andere elk jaar alle kinderen in de groep 3 tot en met groep 8 van de basisscholen in de provincie Groningen een gratis gymles geven, de FC Groningen Scholentour. Het doel hiervan is bewustwording creëren van gezond (beweeg)gedrag zodat kinderen dit structureel kunnen toepassen in hun dagelijkse leven.

Beweegprogramma
Wanneer bewustwording van gezond (beweeg)gedrag is gecreëerd is het zaak om de kinderen dit gedrag structureel te laten toepassen. Met een enkel bezoek zonder vervolg werkt dit niet. Daarom biedt FC Groningen een motorisch beweegprogramma van zes weken aan. Inclusief Leven als een Prof-thema’s probeert de FC aan de hand van educatie over gezondheid in theoretische lessen op school en de beweeglessen in de gymzaal kinderen te stimuleren om een gezonde leefstijl aan te nemen. De FC Groningen Scholentour gymles kan hierbij worden ingepland als kick-off of afsluiting.
Op deze wijze komen kinderen laagdrempelig in contact met een gezonde leefstijl en leren zij het belang hiervan. 

Ontwikkeling
De FC zet met de FC Groningen Scholentour in op een breed motorische ontwikkeling voor kinderen. Hierdoor kunnen zij op verantwoorde wijze in contact komen met sport en worden ze gestimuleerd en gemotiveerd om te blijven bewegen en een gezonde leefstijl aan te houden. Met deze brede ontwikkeling wordt de basis gelegd voor verschillende sporten. Mede door dit aan te reiken gaat FC Groningen bewegingsarmoede tegen. 

Wat bieden wij aan?

Om bewegingsarmoede terug te dringen wil FC Groningen zo veel mogelijk basisscholen een gratis beweegles aanbieden. Met de Scholentour komen trainers van FC Groningen langs om deze professionele les te verzorgen. Na deze sportieve les krijgt de deelnemende school een FC Groningen voetbal en een boekje met spellen voor op het schoolplein om ook in de pauzes lekker te kunnen sporten.


De totale beweegles, inclusief warming up, het uitdelen van goodiebags en het overhandigen van de voetbaldiploma’s duurt 45 tot 60 minuten. De FC Groningen Scholentour is gratis voor scholen dankzij een bijdrage van de provincie Groningen en onze maatschappelijke partners.
De contactpersoon moet in dienst van de basisschool zijn.
 
Basisscholen in de provincie Groningen kunnen zich hier inschrijven voor de FC Groningen scholentour.
Bij scholen met meerdere locaties telt elke locatie als één mogelijkheid om deel te nemen.