string(17) "WP Rocket/Preload"

Bewegen in de Wijk.

Er wordt nog steeds buiten gevoetbald, gesport en bewogen maar wel minder dan enkele jaren geleden. Uit een onderzoek is gebleken dat 1 op de 7 kinderen in Nederland helemaal niet meer buiten speelt. Wij vinden dit een erg zorgelijke ontwikkeling. FC Groningen zet met diverse beweegprogramma’s in op Bewegen in de Wijk. Dichtbij mensen hun woonomgeving om zo de drempel zo laag mogelijk te maken om te sporten en bewegen.

Sociale Activering

Het programma Sociale Activering geeft jongeren en adolescenten – die om wat voor reden dan ook – een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of maatschappij de mogelijkheid deze te verkleinen. Dit gebeurt door middel van coaching en bewegen. De maatschappelijke trainers van FC Groningen verzorgen gedurende een periode van zes maanden twee keer per week voetbaltrainingen voor deze doelgroep.

Daarnaast wordt in samenwerking met programmapartner USG Restart diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd die moeten leiden tot meer grip en regelmaat in het leven. Ook worden de deelnemers intensief gecoacht dor de jobcoaches van USG Restart. Het programma wordt uitgevoerd in verschillende gemeenten in de regio. Voetbal wordt in het programma echt ingezet als middel. Deelnemers worden fitter en vitaler, waardoor ze een herstart kunnen maken in hun loopbaan. Momenteel is de uitstroom 70% naar een baan of opleiding.

De FC Groningen Uitdaging – Maatschappelijke Diensttijd

In samenwerking met onderwijs zet FC Groningen jongeren in beweging. Een nieuw programma sinds 2023 is de FC Groningen Uitdaging. In dit 16 weken durende programma worden jongeren ontwikkeld, doen ze wat terug voor een ander én wordt de deelnemer in beweging gezet. Tijdens Maatschappelijke Diensttijd (MDT) doe je dus niet alleen iets terug voor je wijk of buurt, maar doe je ook mee aan workshops én verdien je punten voor de Community Champions voetbalcompetitie. Community Champions gebruikt de aantrekkingskracht van het profvoetbal in Nederland en de sociale kracht van voetbal om jongeren te bereiken en te betrekken in een uniek op voetbal gebaseerd MDT-traject.

Trainen in de Wijk

Met het programma Trainen in de Wijk komt FC Groningen bijna letterlijk tot aan de voordeur. In verschillende dorpen en wijken in de provincie Groningen brengt de club samen met lokale buurtsportcoaches jongeren in de leeftijd van 8 tot 16 jaar in beweging op de trap- en beweegvelden in de wijk. De sterke aantrekkingskracht van het merk FC Groningen zorgt ervoor dat jongeren naar buiten komen en mee bewegen. De beweegactiviteit wil geen drempels voor deelname opleggen door de reisafstand tot de locatie in de wijk te beperken, met de variatie in beweegvormen een brede groep aan te spreken en het compleet kosteloos voor jongeren aan te bieden. Daarnaast zijn we met groepen jongeren aan de slag om samen met hun een beweegactiviteit te ontwerpen. Dit ontwikkeltraject helpt ons om meer zicht te krijgen op de beweegmotieven van jongeren en geeft de doelgroep eigenaarschap wat stimulerend werkt voor beweegdeelname.

Meer & Beter Bewegen Tour

In samenwerking met Donar, Lycurgus en Team4Mijl van Groningen wordt ‘on tour’ door de provincie gegaan, waarbij wijken en dorpen worden bezocht waar relatief veel kinderen leven die opgroeien in armoede. In deze wijken worden gratis clinics aangeboden en brengen wij de hulp van het Jeugdfonds Sport en Cultuur extra onder de aandacht. Hierdoor kunnen kinderen ook daadwerkelijk een stap maken naar structureel bewegen en sporten. De clinics zijn gericht op het enthousiasmeren en inspireren van de jeugd, waarbij beweegoriëntatie en ontwikkeling van de brede motorische vaardigheden centraal staan. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen verschillende topsportclubs om kinderen in beweging te zetten!

“Ik vind het heel leuk dat FC Groningen in mijn buurt deze activiteiten organiseert en dat iedereen in de buurt hier gratis aan mee kan doen. Het maakt niet uit of je wel of niet goed kan voetballen. Lekker bewegen en plezier maken met kinderen uit de buurt vind ik leuk.” – Deelnemer Meer & Beter Bewegen Tour