string(17) "WP Rocket/Preload"

Algemene voorwaarden Junior Club.

De Junior Club
1. De FC Groningen Junior Club is een onderdeel van FC Groningen. Het is een supportersvereniging voor kinderen en jongeren tot en met 16 jaar.
2. Kinderen tot en met 12 jaar worden lid van de Junior Club. Jongeren vanaf 13 jaar worden automatisch overgeplaatst naar de Green White Bengels. Dit gebeurt in de maand na de 13de verjaardag.
3. Jongeren vanaf 17 jaar blijven lid tot en met eind juni van het lopende seizoen.
4. Bij vragen en opmerkingen is er de mogelijkheid contact op te nemen met de Junior Club


Kosten / betaling
5. De kosten voor een seizoen bedragen € 17,50. Wanneer een lid tussen 1 januari en 1 mei wordt aangemeld bedraagt het lidmaatschapsgeld € 10,00.
6. De Junior Club heeft het recht om per seizoen een acceptabele kostenstijging in te laten gaan.
7. Het seizoen van de Junior Club loopt van juli t/m juni.
8. Leden die na 1 mei lid worden, betalen het lidmaatschapsgeld vanaf het volgende seizoen.
9. Leden die ingeschreven worden voor 1 augustus betalen in de maand augustus of september de kosten voor het lidmaatschap voor het lopende seizoen.
10. Leden die ingeschreven worden tussen 1 augustus en 1 januari betalen in de maand januari de kosten voor het lidmaatschap voor het lopende seizoen.
11. Leden die ingeschreven worden tussen 1 januari en 1 mei betalen in de maand mei de kosten voor het lidmaatschap voor het lopende seizoen.
12. De kosten worden betaald via een doorlopende machtiging die afgegeven wordt door een ouder / verzorger / anderzijds betrokkene van 18 jaar of ouder. Let op! Het is niet mogelijk om een doorlopende machtiging af te geven op een spaarrekening of op een rekening van een minderjarige.
14. De Junior Club heeft het recht een lidmaatschap te beëindigen wanneer een betaling niet heeft plaatsgevonden. Er is dan geen mogelijkheid meer voor het lid om mee te doen aan Junior Club activiteiten, ook al is het lid hier wel voor aangemeld of uitgenodigd.


Activiteiten
15. De Junior Club organiseert verschillende activiteiten, aangepast op de leeftijd van de leden.
16. De Junior Club houdt zich bij aanmeldingen voor activiteiten aan het principe vol=vol. Bij de aangeboden activiteiten wordt er een maximum aantal aanmeldingen gehanteerd. Dit in verband met de veiligheid van leden en afspraken met derden.
17. De Junior Club heeft het recht om bij activiteiten te vragen naar de Clubcard. Bij verlies of diefstal van deze Clubcard dient melding te worden gemaakt bij de Junior Club.
18. De Junior Club heeft het recht foto’s te maken bij activiteiten en deze te publiceren in media gerelateerd aan FC Groningen.


Beëindiging lidmaatschap
19. Beëindiging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 juni van het lopende seizoen.
20. Beëindiging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren.
21. Er is bij het beëindigen van het lidmaatschap geen mogelijkheid voor restitutie van de reeds betaalde kosten.