RVBS

In het seizoen 2015/2016 is FC Groningen gestart met Regionale Voetbalscholen in Noord-Nederland. De aangewezen accommodaties behoren tot clubs, die zijn aangesloten bij het Amateurconvenant. Bij de locatiebepaling heeft naast de beschikbare faciliteiten ook de geografische ligging - en daarmee spreiding in het verzorgingsgebied van FC Groningen - een belangrijke rol gespeeld.

Dit seizoen bevinden de vier locaties voor de Regionale Voetbalscholen van FC Groningen zich wederom bij de volgende verenigingen: SV Bedum, VV LTC, VV Zuidhorn en VV Wildervank.

'2018: talenten op één'
De Trots van het Noorden denkt met de Regionale Voetbalscholen nog beter te kunnen inspelen op de behoeften van talentvolle voetballers en een nog bredere basis te leggen onder het technisch beleidsplan '2018: talenten op één', waarbij vanaf genoemd jaartal de eerste selectie van FC Groningen voor vijftig procent dient te bestaan uit eigen opgeleide spelers. 

In de optiek van de club wordt de basis hiervoor op nog jongere leeftijd gelegd en dan met name in de regio van het verzorgingsgebied van FC Groningen. Uitgangspunten hierbij zijn dat E- en F-pupillen in hun eigen omgeving behoren te voetballen en dat er vanuit een breder fundament dient te worden opgeleid. Dit betekent dat er minder snel in de piramide-vorm wordt doorgeselecteerd en daarmee wordt geprobeerd te voorkomen dat talent te snel wordt uitgeselecteerd. Hierbij is ook een voorname rol weggelegd voor de convenantpartners van FC Groningen.

Kaderontwikkeling
Naast dat de accommodaties op de zondagochtend dienen als trainingscentra om talenten uit de regio te ontwikkelen, zorgen ze tevens voor een breder belang. Vanuit de vijf locaties wil FC Groningen omliggende amateurverenigingen namelijk de mogelijkheid bieden mee te liften op onder meer kaderontwikkeling. 

logo AmateurconvenantFCG 1516 1e versie

Gedurende het seizoen zullen in nauwe samenwerking met het Amateurconvenant uiteenlopende thema's worden behandeld, waarvoor coaches, trainers, bestuurders, medisch kader en amateurleden uit de regio zich kunnen aanmelden. Het achterliggende doel is met elkaar te groeien naar een (nog) hoger voetbalniveau in Noord-Nederland.