string(40) "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"

Trainingscomplex FC naar Corpus; topsporthal op Europapark.

Vrijdag 10 januari 2014 om 09:40

FC Groningen traint vanaf medio 2015 op het nieuwe trainingscomplex Corpus den Hoorn. Dit complex wordt vanaf het voorjaar van 2014 door de gemeente, in samenwerking met de FC, heringericht met nieuwe velden en voorzieningen.

Hierdoor kan onderwijsinstelling Noorderpoort op de huidige trainingslocatie van FC Groningen op het Europapark in de zomer van 2015 starten met de bouw van een sporthal met aanpalende sportvelden. Deze sporthal wordt eveneens samen met de gemeente ontwikkeld en geëxploiteerd. Het college van B&W heeft hiertoe besloten en stelt de raad voor hiermee in te stemmen.
Spelhal
In De Wijert laat de gemeente in plaats van de daar afgeschreven sporthal tevens een spelhal (bestaande uit twee gymzalen) bouwen. Met deze drie nieuwe sportaccommodaties zijn er de komende jaren voldoende voorzieningen in dit deel van de stad. In totaal gaat het om een gemeentelijke investering van rond de € 10 miljoen.
Sporthal Europapark
De nieuwe sporthal in het Europapark zal door het Noorderpoort en de gemeente samen gebruikt worden als sporthal, topsport-turnhal, gymlokaal, dojo voor vechtsporten en danszaal. Ook komen er aanvullende onderwijsfaciliteiten. Het Noorderpoort gebruikt de hal overdag voor haar leerlingen. In de avonduren en in het weekend kunnen sportverenigingen gebruik maken van de faciliteiten. Extra sportfaciliteiten (tennis, beachvolleybal en fitness) maken onderdeel uit van de buitenruimte. Ook hiervan kunnen verenigingen en de omliggende buurten gebruikmaken. In totaal gaat het om ontwikkeling van een gebied (achter de Mediacentrale en langs het Winschoterdiep) van ruim 1 hectare. De totale kosten voor dit complex zijn begroot op € 7,9 miljoen. Hieraan draagt de gemeente € 2,8 miljoen bij. Het sportcomplex wordt straks omzoomd door veel nieuw parkachtig groen. De komende maanden worden door het Noorderpoort en de gemeente nadere afspraken gemaakt over het ontwerp, stedenbouwkundige inpassing en beheer.
Trainingscomplex Corpus den Hoorn
Het sportcomplex Corpus den Hoorn krijgt met de herinrichting een grootschalige upgrading. Hiermee is een gemeentelijke bijdrage van circa € 5,5 miljoen gemoeid. FC Groningen legt drie eigen velden aan. Deze velden zijn een moderne combinatie van natuur- en kunstgras. Voor de op het complex gevestigde verenigingen worden vier bestaande velden aangepakt. Door de aanleg van nieuwe kunstgrassportvelden en kleedkamers kan het complex intensiever worden gebruikt door de reeds aanwezige verenigingen. Met de aanleg van de natuurgrasvelden wordt al in het komende voorjaar begonnen, aangezien deze medio 2015 in gebruik zullen worden genomen.

Tegelijkertijd geeft de trainings-aanwezigheid van alle FC Groningen-elftallen een enorme impuls aan de amateurverenigingen op het complex. De breedtesport profiteert dus extra door deze herinrichting. Een aantal bomen zal door deze uitbreiding en intensivering moeten worden gekapt. De te kappen bomen worden gecompenseerd door nieuwe aanplant.
Met de te verplaatsen voetbalvereniging Gronitas worden op gezag van de rechter nadere afspraken gemaakt.

De Wijert
De afgeschreven sporthal in De Wijert wordt vervangen door een spelhal, die bestaat uit twee te koppelen en onafhankelijk van elkaar te gebruiken gymzalen. Deze spelhal maakt onderdeel uit van de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie  De Wijert. De spelhal zal overdag door het basisonderwijs worden gebruikt. ‘s Avonds kunnen recreanten en verenigingen er sporten.

Handballers, hockeyers en zaalvoetballers, die meer ruimte nodig hebben, kunnen in de nieuwe opzet gebruik maken van de sporthal op het Europapark. Voor de bouw van de spelhal is € 2 miljoen gereserveerd. Ook hier zal het plan de komende maanden verder worden uitgewerkt. 
Extra ruimte
Wethouder Sport Dig Istha: “Met de renovatie van Sportcentrum Kardinge is dit de grootste investering in de stad op sportgebied. Door al deze investeringen ontstaat de komende jaren extra ruimte voor Stadjers om optimaal te sporten en te bewegen. Daarbij sluiten deze plannen goed aan bij onze beleidsvoornemens om Groningen zo sportief mogelijk in te richten.”

Gerelateerd nieuws.

2 weken geleden

Profiteer van de collectieve zorgpolis van Univé

3 weken geleden

Maak kennis met Ali Khalil uit de onder-16: ‘ik doe er alles aan om te winnen’

1 maand geleden

Van Eigen Bodem Nils Eggens: ‘Voetballen geleerd van mijn grote broer’