Agenda bijeenkomst Klankbordgroep

27 juni 2010

Op dinsdag 5 juni komt de Klankbordgroep weer bijeen in Euroborg. Dit adviesorgaan met afgevaardigden van diverse supportersgroepen, sluist gevraagd en ongevraagd signalen, die leven onder het publiek, door richting de club en treedt ten minste drie keer per seizoen in overleg met directie en management van FC Groningen.

Op de agenda staan dinsdagavond onder meer: - invulling eerste training zondag 24 juni
- clublied
- oefenprogramma Via onderstaande link kunnen supporters tot en met maandag 4 juni punten inbrengen.

Laatste nieuws