string(17) "WP Rocket/Preload"

Impactrapport toont aan: FC Groningen zet regio in beweging.

Dinsdag 31 oktober 2023 om 09:01

FC Groningen bereikte afgelopen seizoen met haar vele verschillende maatschappelijke programma’s liefst 20.424 unieke deelnemers. Geen enkele club in het betaalde voetbal scoorde het afgelopen seizoen hoger op het aantal unieke mensen dat met de maatschappelijke activiteiten, werd bereikt. Dit blijkt uit het impactrapport maatschappelijke projecten Eredivisie 2022/2023 opgesteld door de Universiteit Utrecht.

FC Groningen organiseert haar maatschappelijke activiteiten vanuit Stichting FC Groningen in het Maatschappij dat onder de noemer ‘Meer & Beter Bewegen’ de strijd aangaat tegen bewegingsarmoede. Daarnaast wordt ingezet op een beweegrijke toekomst voor mensen in het verzorgingsgebied van de Trots van het Noorden. Het programma met verreweg het grootste bereik is de FC Groningen Scholentour. Liefst 16.777 basisscholieren deden afgelopen seizoen mee met de FC Groningen Scholentour.

Tijdens dit beweegprogramma nemen de maatschappelijke trainers van FC Groningen éénmalig een gymles over. Het doel is kinderen het plezier van bewegen te laten ervaren, door gevarieerd en gedifferentieerd bewegen aan te bieden in de les. Elk kind moet op haar eigen niveau zo een succeservaring beleven. Aanvullend heeft elke school de mogelijkheid om een beweegprogramma van zes weken aan te vragen. In dit programma staat elke week een beweegthema centraal dat gekoppeld is aan een gezondheidsthema & (oud) speler van FC Groningen. Afgelopen schooljaar hebben vijftien verschillende basisscholen lesmateriaal bij FC Groiningen opgevraagd.

Door de inspirerende waarde van topsport in te zetten, wil FC Groningen kinderen met plezier bewust maken van een gezonde en actieve leefstijl. Er zijn drie verschillende lesprogramma’s ontwikkeld voor drie verschillende leeftijdsgroepen. De lesprogramma’s – ontwikkeld in samenwerking met de Hanzehogeschool en Rijks Universiteit Groningen – zijn voor docenten (lichamelijke opvoeding) kosteloos op te vragen bij Stichting FC Groningen in de Maatschappij.

Andere succesvolle beweegprogramma’s van de Trots van het Noorden zijn; Trainen in de Wijk waarin FC Groningen verschillende wijken intrekt en gratis beweegmiddagen organiseert. Trainen als een Prof, waar kinderen gedegen voetbaltrainingen krijgen van door de FC-opgeleide trainers. De FC Groningen Old Stars, waarin de club als een van de voorlopers in Walking Football mensen op leeftijd stimuleert te blijven sporten. En Sociale Activering, waarbij jongeren die om welke reden dan ook een afstand hebben gecreëerd tot de arbeidsmarkt, via coaching en sportieve trainingen worden gere-integreerd in de maatschappij. Daarbij worden de jongeren actief begeleid op zoek naar werk of een opleiding.

Stichting FC Groningen in de Maatschappij is reeds actief vanaf 2010 en behandelde in de beginjaren alle aanvragen van maatschappelijke aard die bij FC Groningen binnenkwamen. In 2021 bracht de stichting de focus aan en richtte het zich op het terugdringen van bewegingsarmoede in de regio. In alle maatschappelijke programma’s zit een raakvlak met Meer & Beter Bewegen en een bewegingscomponent.

De kracht van topsport wordt ingezet om de deelnemer – jong en oud – meer en beter te laten bewegen, motorisch vaardiger te worden en aan te zetten in de toekomst te blijven bewegen. Door focus aan te brengen en dichtbij de eigen expertise van de club te blijven, kan de impact van de programma’s, het bereik en de uiteindelijke maatschappelijke opbrengst worden vergroot.

Niet alleen in aantallen unieke deelnemers is Stichting FC Groningen in de Maatschappij gegroeid. Ook wat betreft partnerships en werknemers die zijn verbonden aan de stichting is een grote stap voorwaarts gezet waardoor er een structurele basis wordt gelegd om het ingezette beleid te continueren.

De stichting wordt aangestuurd door een 5-koppig bestuur en FC Groningen heeft Simon Cageling in 2021 aangesteld als manager MVO.  “Het impactrapport van de Eredivisie laat zien dat de maatschappelijke impact van voetbalclubs stevig groeit,” zegt Cageling. “Een prachtige ontwikkeling waarbij wij met trots kunnen zeggen dat we de lijst qua unieke deelnemers momenteel mogen aanvoeren. Wij hopen deze koppositie nog lang te kunnen vasthouden, want hoewel we schitterende resultaten boeken, is onze maatschappelijke missie ‘het bestrijden van bewegingsarmoede in de regio’ nog lang niet voltooid.”

Klik op de link om het gehele impactrapport te lezen.

Gerelateerd nieuws.

1 week geleden

FC-sportarts Stijn de Bruijn loopt marathon New York voor het goede doel

3 weken geleden

Nieuwe selectie FC Groningen onder-12 komt bijeen in Euroborg

1 maand geleden

Groot voetbalfeest tijdens FC Groningen G-voetbaltoernooi