Deelnemers Sociale Activering trekken op met senioren

23 oktober 2019 / vandaag

Sociale Activering is een succesvol project van Stichting FC Groningen in de Maatschappij, in opdracht van de gemeente Groningen. Deelnemers van het project, die om wat voor reden dan ook de aansluiting met de arbeidsmarkt en of school zijn kwijtgeraakt, trainen zes maanden lang twee keer per week op het voetbalveld. De groep krijgt daarnaast allerlei handvatten aangereikt om participatie in de maatschappij te vergroten. Als blijk van waardering voor deelname aan het project wilden de deelnemers iets terug doen voor de gemeente. De groep beleefde afgelopen dinsdag een gezellige ochtend bij de senioren van De Leyhoeve.

Schilderen

Het initiatief kwam bij één van de deelnemers, Eric, vandaan, waarna projectleider Hans van Tamelen, van Stichting FC Groningen in de Maatschappij contact zocht met De Leyhoeve. Naast 208 appartementen voor 55-plussers telt De Leyhoeve, een wooncomplex nabij het Hitachi Capital Mobility Stadion, 74 zorgsuites voor senioren met een vorm van dementie of een somatische zorgvraag. 

taarten

Interactieve ochtend
Tijdens een interactieve ochtend hebben de bewoners samen met de deelnemers van het project Sociale Activering allerlei leuke activiteiten ondernomen. Zo werd er appeltaart gebakken, geschilderd, werden er spelletjes gespeeld en stond een jamsessie op djembés op het programma.
 
Al met al een schitterende ochtend waarin de projectgroep een beter inzicht heeft gekregen in de leefsituatie van deze ouderen en de twee doelgroepen nader tot elkaar zijn gekomen. De reacties vanuit zowel de senioren als de deelnemers van het project Sociale Activering waren zeer positief.
 
Uitgebreid artikel
Onlangs verscheen een uitgebreid verhaal over het project Sociale Activering in het FC Groningen Journaal. Dit artikel is ook via de volgende link te lezen. 

Djembe
Gasterra

Praat mee

Laatste nieuws