string(17) "WP Rocket/Preload"

Aftrekbare steun.

Stichting FC Groningen in de Maatschappij is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en daardoor kun je jouw gift geheel of gedeeltelijk in aftrek brengen op je belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt het verschil na de aangifte inkomstenbelasting terug. Je kunt van dit belastingvoordeel gebruik maken, omdat je meer schenkt met hetzelfde geld (zie rekenvoorbeeld op de pagina Schenken met belastingvoordeel). Aan jouw de keuze of je het voordeel houdt of schenkt aan stichting FC Groningen in de Maatschappij.

De Wet Inkomstenbelasting kent twee soorten aftrekbare giften: periodieke en gewone giften. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering komen op het inkomen in box 1, 2 of 3.

Je mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken, hiervoor moet je wel voldoen aan de voorwaarden.

Periodieke giften mag je helemaal aftrekken, gewone giften niet

Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag je aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van je drempelinkomen. Dat is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als je online aangifte doet, staat je drempelbedrag ingevuld op het scherm waar je jouw giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van jouwdrempelinkomen.

Wat is een periodieke gift?

 • Je gift is een periodieke gift als je aan deze 3 voorwaarden voldoet:
 • Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. Je mag zelf weten of je jouw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
 • Je betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
 • Je hebt vastgelegd wanneer je jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld als je overlijdt of als je partner overlijdt.

Je mag jouw periodieke gift helemaal aftrekken als je aan de voorwaarden voldoet:

 • Je gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Welke voorwaarden dat zijn, leest je bij Ik geef aan een goed doel. Mag ik mijn gift aftrekken?
 • Je hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die je door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die je zelf met de stichting sluit.
 • Je krijgt niets in ruil voor jouw periodieke gift.

Let op!

Een gift die je deed vóór het sluiten van de overeenkomst, is geen periodieke gift, maar een gewone gift. Een gewone gift is een gift die je maar 1 keer doet. Of een gift die je wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.

Wat is een gewone gift?

Je mag jouw gewone gift aftrekken als je aan onderstaande voorwaarden voldoet.

Voorwaarden:

 • Je gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
 • Jouw gift is vrijwillig. Een verplichte bijdrage aan de kerk mag je dus niet aftrekken.
 • Je krijgt niets in ruil voor jouw gift. Het kopen van een lot is bijvoorbeeld geen gift. Want in ruil krijg je de kans om iets te winnen.
 • Je kunt aantonen dat je de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van je rekening.
 • Hou wel rekening met de drempel en het maximum. Want voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag je aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.
 • Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van je drempelinkomen. Dat is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als je online aangifte doet, dan is je drempelbedrag ingevuld op het scherm waar je jouw giften kunt aftrekken.
 • Het drempelbedrag is 1% van jouw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van je drempelinkomen.

Voorbeeld

Je drempelinkomen is € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 en het maximumbedrag € 2.700. Als je € 450 aan gewone giften geeft, bereken je jouw aftrek zo:

 • Je geeft in totaal € 450
 • Daarvan trek je het drempelbedrag af € 270–
 • Dus je mag in totaal aftrekken € 180

Heb je een fiscale partner? Tel dan de gewone giften van je partner en jezelf bij elkaar op. En de drempelinkomens ook.

Bron: www.belastingdienst.nl