string(17) "WP Rocket/Preload"

Bestuur en Stichting.

Naam instelling
Stichting Laat Ons Weer Eens Samen Juichen

RSIN/fiscaal nummer
861335764

Contactgegevens
Stichting Laat Ons Weer Eens Samen Juichen
Boumaboulevard 41
9723 ZS Groningen
Tel: 050-5878787

Bestuur 
Voorzitter: Matthias Mulder
Secretaris: John de Jonge
Penningmeester: Marc-Jan Oldebandringh
Bestuurslid: Cor Boots
Bestuurslid: Ulfert Molenhuis

Beloningsbeleid
Alle functies binnen de stichting Laat Ons Weer Eens Samen Juichen worden onbezoldigd uitgevoerd. 

Doelstelling stichting Laat Ons Weer Eens Samen Juichen
De stichting heeft als doel om supporters van FC Groningen die om welke reden dan ook het zich FINANCIEEL niet (meer) kunnen veroorloven om naar thuiswedstrijden te gaan te ondersteunen door het verstrekken van een seizoenkaart.

Criteria voor het verstrekken van een seizoenkaart:
De begunstigde dient recht te hebben op, of een aanvullende uitkering te krijgen uit, de Wet Werk en Bijstand. Bij de toekenning zal altijd getoetst worden of de begunstigde voldoet aan de gestelde criteria.

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit 5 personen waarbij maximaal 2 personen werkzaam mogen zijn voor FC Groningen.

Financi├źn:
Inkomsten worden gegenereerd door middel van werving via de website. Jaarlijks zal een financieel verslag worden gepubliceerd via de website.

Duurzaamheid:
De stichting heeft de intentie om tot lengte van jaren supporters van FC Groningen die tot de doelgroep behoren als genoemd bij de criteria te faciliteren.