string(17) "WP Rocket/Preload"

Stichting LOWESJ.

STICHTING LAAT ONS WEER EENS SAMEN JUICHEN

FC Groningen lanceerde samen met supporters de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’. Vanuit dit initiatief worden seizoenkaarten verstrekt aan mensen in Stad en Ommeland die onder de armoedegrens leven.

Voor meer informatie over de stichting, inclusief doelstelling en beleidsplan, klik hier

Het is op dit moment niet mogelijk om een ‘Laat ons weer een samen juichen seizoenkaart’ voor seizoen 2023/2024 voor jezelf of iemand anders aan te vragen
.

De begunstigde dient recht te hebben op, of een aanvullende uitkering te krijgen uit, de Wet Werk en Bijstand of moet rondkomen van bijstandsniveau of lager. Bij de toekenning zal altijd getoetst worden of de begunstigde voldoet aan de gestelde criteria.

Indien u een donatie (het bedrag kunt u zelf kiezen) wilt doen aan de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’, is dit mogelijk via deze QR-code. Doneren kan ook op rekeningnummer NL10RABO0357178416 o.v.v. ‘donatie Laat ons weer eens samen juichen’.

Seizoenkaart doneren

Het idee om de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’ te gaan oprichten, kwam in 2020 voort uit de belangstelling van betrokken mensen rondom de club. FC Groningen kreeg vanuit allerlei verschillende hoeken van mensen de vraag of ook zij als donateur konden aansluiten bij het initiatief van voormalig speler Erik Nevland. Vanuit supportersgeledingen ontstond daarnaast de wens om kaarten te verstrekken aan mede-supporters, die om financiële redenen niet (meer) in staat zijn een seizoenkaart bij FC Groningen aan te schaffen. In samenspraak met de Supportersvereniging FC Groningen ontstond het plan een breed maatschappelijk fonds op te richten.

Wie ontvangt een seizoenkaart?

FC Groningen brengt samen met de Supportersvereniging FC Groningen in kaart welke supporters van de club niet (meer) kapitaalkrachtig genoeg zijn om zelfstandig een seizoenkaart aan te schaffen. Dat doet men samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen. De – zorgvuldig en discreet – geselecteerde supporters komen in aanmerking voor een gedoneerde seizoenkaart. Voorwaarde is hierbij onder meer dat men al een seizoenkaart heeft gehad en deze aantoonbaar om financiële redenen niet (meer) kan verlengen.
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur heeft inzichtelijk welke families geen middelen hebben om zelf een kaart te kopen.

Bij vragen over bovenstaande informatie kan er gemaild worden naar info@fcgroningen.nl.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Bezoek de website >>