Testament

Wilt u ook in de toekomst bijdragen aan de maatschappelijke activiteiten van FC Groningen?

Hiervoor kunt u Stichting FC Groningen in de Maatschappij opnemen in uw testament. Een testament laat u opmaken bij een notaris. Hiermee bepaalt u zelf wat er met uw erfenis gebeurt. In uw testament kunt u kiezen uit twee vormen: een legaat of een erfstelling.
Als iemand iets erft als erfgenaam of legataris, wordt daarover belasting geheven. Dit heet erfbelasting. Maar goede doelen (met ANBI status) hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling.

Legaat
Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Een legaat aan een goed doel moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament.

Erfstelling
Een deel (percentage) van uw nalatenschap is bestemd voor het goede doel. Wanneer u nalaat aan Stichting FC Groningen in de Maatschappij komt uw nalatenschap (legaat of erfstelling) volledig ten goede aan dit doel. Als ANBI-instelling zijn wij vrijgesteld van successierechten.
Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van de stichting op te laten nemen: Stichting FC Groningen in de Maatschappij, statutair gevestigd te Groningen, KvK-nummer 50848356.
Wilt u meer informatie over nalaten aan Stichting FC Groningen in de Maatschappij? Neem hiervoor contact met ons op of informeer bij uw notaris.