Stichting Laat Ons Weer Eens Samen Juichen

aanvraag-seizoenkaart

FC Groningen lanceerde samen met supporters de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’. Vanuit dit initiatief worden seizoenkaarten verstrekt aan mensen in Stad en Ommeland die onder de armoedegrens leven.

Voor meer informatie over de stichting, inclusief doelstelling en beleidsplan, klik hier

Om een 'Laat ons weer een samen juichen seizoenkaart' voor seizoen 2022/2023 jezelf of iemand anders aan te vragen, klik dan op de volgende link:
SEIZOENKAART AANVRAGEN >>

Enkel personen die moeten rondkomen van een inkomen op of onder bijstandsnorm komen in aanmerking voor dit initiatief.

Indien u een donatie (het bedrag kunt u zelf kiezen) wilt doen aan de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’, is dit mogelijk via de volgende link: 
DONATIE >>

Seizoenkaart doneren
Het idee om de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’ te gaan oprichten, kwam in 2020 voort uit de belangstelling van betrokken mensen rondom de club. FC Groningen kreeg vanuit allerlei verschillende hoeken van mensen de vraag of ook zij als donateur konden aansluiten bij het initiatief van Nevland. Vanuit supportersgeledingen ontstond daarnaast de wens om kaarten te verstrekken aan mede-supporters, die om financiële redenen niet (meer) in staat zijn een seizoenkaart bij FC Groningen aan te schaffen. In samenspraak met de Supportersvereniging FC Groningen ontstond het plan een breed maatschappelijk fonds op te richten.

Ook in seizoen 2021/2022 konden onze seizoenkaarthouders niet alle wedstrijden bezoeken. Op aandringen van supporters en na overleg met het supportersoverleg is besloten ook de optie te bieden de tegemoetkoming, waar seizoenkaarthouders recht op hebben door de vanwege coronamaatregelen van de overheid gemistte wedstrijden, te kunnen doneren aan Stichting Laat ons weer eens Samen juichen. 

Wie ontvangt een seizoenkaart?
Naast het Jeugdfonds Sport en Cultuur brengt FC Groningen samen met de Supportersvereniging FC Groningen in kaart welke supporters van de club niet (meer) kapitaalkrachtig genoeg zijn om zelfstandig een seizoenkaart aan te schaffen. Die zorgvuldig en discreet geselecteerde supporters komen in aanmerking voor een gedoneerde seizoenkaart. Voorwaarde is hierbij onder meer dat men al een seizoenkaart heeft gehad en deze aantoonbaar om financiële redenen niet (meer) kan verlengen.
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur heeft inzichtelijk welke families geen middelen hebben om zelf een kaart te kopen.

Bij vragen over bovenstaande informatie kan er gemaild worden naar .

Jaarverslag 2020/2021