Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT FC GRONINGEN

FC Groningen biedt verschillende persoonlijke diensten aan via de website www.fcgroningen.nl (hierna: “de Website”) en via de loketten in en rond het stadion van FC Groningen (Noordlease Stadion). FC Groningen hecht hierbij grote waarde aan de privacy van haar supporters. FC Groningen verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens derhalve zo zorgvuldig mogelijk. Dit betekent onder meer dat de persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Hieronder treft u aan een uiteenzetting van ons privacybeleid, het gebruik van “cookies” op de Website en op welke wijze u uw privacyrechten kunt uitoefenen.
 
Soorten persoonsgegevens en doeleinden gegevensverwerking
FC Groningen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u voor de volgende doeleinden:
 
Overeenkomsten voor (Seizoen)Club Cards (inclusief halve seizoenkaarten), losse tickets en uitkaarten.
In het kader van verkoop van (Seizoen)Club Cards en uitkaarten kunnen door FC Groningen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, soort identiteitsbewijs en bankrekeningnummer en bij zakelijke overeenkomsten daarnaast het kvk nummer en statutair vestigingsadres (hierna te noemen ‘Kaartpersoonsgegevens’).
Deze Kaartpersoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomsten aan te kunnen gaan, uit te voeren en om het betalingsverkeer af te wikkelen. De Kaartpersoonsgegevens worden daarnaast verwerkt vanwege de doeleinden zoals beschreven in artikel 15 van de KNVB Standaardvoorwaarden, te vinden op www.knvb.nl en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Het betreft in het bijzonder identificatiedoeleinden.  
Naast de hierboven genoemde algemene gegevens kan FC Groningen verzoeken om een recente kleurenpasfoto bij het aangaan van een overeenkomst voor een (seizoens)Club Card en/of uitkaart. De doeleinden waarvoor deze kleurenpasfoto wordt verwerkt, staan eveneens beschreven in artikel 15 van de KNVB standaardvoorwaarden, te vinden op www.knvb.nl. Het betreft in het bijzonder identificatiedoeleinden. De Kaartpersoonsgegevens en de kleurenpasfoto kunnen door FC Groningen worden verstrekt aan de KNVB, betaaldvoetbalorganisaties en de politie, zoals beschreven in artikel 15 van de KNVB standaardvoorwaarden.
 
Overige overeenkomsten
In het kader van de webshop kunnen door FC Groningen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, email, telefoonnummer en datgene wat besteld is. Deze gegevens worden verwerkt om de overeenkomsten aan te kunnen gaan, uit te voeren en om het betalingsverkeer af te wikkelen.
 
Informatie voor producten en diensten van FC Groningen of specifieke derden
Voor het toezenden en aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van FC Groningen of haar sponsoren [B1] kan door FC Groningen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, gezelschap wedstrijdbezoek, voorkeur vervoer, relatie met een amateurvereniging, favoriete voorkeursdag / tijdstip, welk aspect men het belangrijkste vindt tijdens stadionbezoek, aantal wedstrijden dat men op tv / online kijkt, Favoriete speler, en de rol van FC Groningen in het leven.
Deze gegevens worden verwerkt om mensen te voorzien van algemene informatie met betrekking tot FC Groningen zoals speelschema’s en kaartverkoopinformatie, clinics, informatie over sponsoren, maar ook om (commerciële) nieuwsbrieven. Uiteraard houdt FC Groningen hierbij rekening met het feit of u bevestigd hebt nieuwsbrieven te willen ontvangen.
 
Verstrekking gegevens aan derden
FC Groningen zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij vooraf anders is bepaald (zoals in de KNVB standaardvoorwaarden) of indien dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke plicht. Wel wordt jaarlijks in samenwerking met KNVB Expertise het FanOnderzoek uitgevoerd voor het verbeteren van onze dienstverlening. Hiertoe worden de emailadressen van supporters verstrekt waarbij KNVB Expertise opdrachtnemer is en FC Groningen opdrachtgever.

Andere websites
De website van FC Groningen kan links naar andere sites bevatten die geen eigendom zijn van, of beheerd worden door FC Groningen. Dit privacystatement is niet van toepassing op dergelijke websites en FC Groningen is niet op enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van die websites dan wel de wijze waarop die websites uw persoonsgegevens verwerken.
 
Gebruik van cookies
De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geldende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Wijzigingen in het privacybeleid
FC Groningen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Indien u niet akkoord bent met dit privacy statement dient u geen gebruik (meer) te maken van de Website en/of de producten en diensten van FC Groningen. Het verdient dan ook aanbeveling om dit privacy statement regelmatig in te zien, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Beveiliging
FC Groningen is bekend met het belang van goede bescherming van de persoonlijke gegevens die aan haar door haar fans worden toevertrouwd. FC Groningen treft dan ook diverse administratieve, technische en fysieke maatregelen om verlies, diefstal of misbruik zo veel als mogelijk te voorkomen.
 
Vragen/contact
Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u dit per brief of e-mail aan ons kenbaar maken. Ook voor vragen over dit privacy statement en/of de wijze waarop FC Groningen uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met FC Groningen via het onderstaande adres danwel via het e-mailadres internet@fcgroningen.nl.
 
FC Groningen
Postbus 1399
9701 BJ Groningen