Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT
FC Groningen, is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van groot belang is voor de uitvoering van haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. FC Groningen houdt zich in alle gevallen, ook ten aanzien van haar activiteiten buiten Nederland, aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is FC Groningen, Postbus 1399, 9701 BJ te Groningen
 
Verwerking van persoonsgegevens

FC Groningen legt gegevens over leden en deelnemers vast in een bestand, in het kader van haar dienstverlening, wanneer u zich heeft ingeschreven voor een groep, hiervoor bent uitgenodigd, meedoet aan een speciaal forum of anderszins contact heeft. FC Groningen gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van activiteiten die op uw initiatief zijn gestart of waarvoor u gevraagd bent mee te doen. Tevens legt FC Groningen gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) activiteiten, producten en andere speciale acties. Hierbij tracht FC Groningen rekening te houden met trends en uw voorkeuren. FC Groningen kan NAW gegevens, emailadressen en telefoonnummers ter beschikking stellen aan zorgvuldig geselecteerde organisaties. Indien u via FC Groningen geen informatie of aanbiedingen wilt ontvangen over activiteiten die voor u interessant kunnen zijn, dan kun u uw gegevens laten blokkeren door een briefje met een dergelijke mededeling te sturen naar: FC Groningen, Postbus 1399, 9701 BJ te Groningen onder vermelding van FC Groningen. Deze blokkering van de gegevensverwerking betekent vanzelfsprekend niet dat deelnemers en leden geblokkeerd zijn voor deelname aan FC Groningen of andere activiteiten van FC Groningen.
 
E-mail
Als FC Groningen per e-mail informeert over activiteiten en speciale acties, is dit gebruik van het e-mail adres van deelnemers en leden gebaseerd op de voorafgaande toestemming op basis van de Telecommunicatiewet. Deelnemers en leden kunnen de toestemming voor gebruik van het e-mail adres intrekken door een briefje te sturen naar: FC Groningen, Postbus 1399, 9701 BJ Groningen, onder vermelding van FC Groningen. Indien een lid of deelnemer weer per e-mail wil worden geinformeerd, dan kan hiervoor opnieuw toestemming worden gegeven.
 
Omgang met foto's
Wanneer een lid of deelnemer een foto van zichzelf of een ander via het upload programma op de site plaatst, kunnen de foto's tevens worden gebruikt voor promotionele activiteiten van FC Groningen. Geportretteerde kan bezwaar maken tegen de publicatie door een briefje, met motivatie en een geldig legitimatiebewijs, te sturen naar: FC Groningen, Postbus 1399, 9701 BJ Groningen, onder vermelding van FC Groningen. FC Groningen deelt zo spoedig mogelijk mee of de betreffende foto van de site zal worden verwijderd.
 
Clickgedrag
Op de website van FC Groningen worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan FC Groningen haar dienstverlening aan deelnemers en leden verder optimaliseren.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
 
FC Groningen en andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze sites met zorg zijn geselecteerd, kan FC Groningen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.
 
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van FC Groningen, dan kun u deze richten aan: FC Groningen, Postbus 1399, 9701 BJ Groningen, onder vermelding van FC Groningen
 
Wijzigingen
FC Groningen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Controleer daarom regelmatig de privacy statement voor het privacybeleid van FC Groningen.