Nieuw Supporterscollectief en FC Groningen tekenen ‘Gouden Aandeel’

24 maart 2015

In Euroborg is een nieuw en prachtig initiatief gelanceerd: het Supporterscollectief. Tijdens de bijeenkomst in de Noordlease Business Corner werden de uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd en tekenden de directie van FC Groningen en vertegenwoordigers van het Supporterscollectief het zogenaamde ‘Gouden Aandeel’.

Het idee van het Supporterscollectief is ontsproten vanuit de gedachte dat supporters een grote en sterke macht binnen een voetbalclub vormen. Immers; FC Groningen wordt wekelijks gesteund door vele tienduizenden aanhangers. Soms op actieve wijze, door anderen vooral passief. In het Engelse voetbal zijn voorbeelden bekend van clubs die deels of zelfs grotendeels gedragen worden door de massale aanhang. Deels geboren vanuit financiële noodzaak (clubs, die op de rand van het faillissement verkeerden, werden gered door steun van supporters), deels vanwege door supporters ongewenste vormen van overname door puissant rijke, meestal uit verre buitenlanden afkomstige, zakenlieden. Bij FC Groningen is dit niet aan de orde, maar toch wil het Supporterscollectief de supporters de mogelijkheid geven nog actiever bij hun club betrokken te zijn. Eerste stappen
De eerste stappen van de initiatiefnemers van het Supporterscollectief waren dan ook het contact zoeken met mensen van die clubs en vooral de overkoepelende ondersteunende organisatie Supporters Direct en haar vertegenwoordiger Ben Shave. Deze organisatie beweegt zich intussen ook in veel continentale landen. Omdat modellen zich nooit één op één laten overzetten, is bij FC Groningen uiteindelijk voor een eigen richting gekozen.  Toen één en ander gestalte kreeg, volgde intensief overleg met de directie en management van FC Groningen. Gesprekken, die in de loop der tijd een steeds positiever karakter kregen. FC Groningen steunt dit nieuwe initiatief ten volle. Wat is het Supporterscollectief en wie zijn het?
Het Supporterscollectief is een onafhankelijke Stichting en wordt gevormd door een bestuur bestaande uit supporters vanuit verschillende geledingen. Daarnaast is er een Raad van Toezicht, waarin de voorzitters  van verschillende grote bestaande supportersgroeperingen als de Supportersvereniging FC Groningen, De Groningen Fanatics, De Rolly-Side en de Z-side zitting hebben. Waar staat het Supporterscollectief voor?
1. Het SUPPORTERSCOLLECTIEF stelt zich tot doel een positieve macht binnen FC Groningen te zijn. Onder het motto: er is heel veel verborgen en onbenut talent en kennis. Dat talent en die kennis moet zo breed mogelijk benut worden.
2. Het SUPPORTERSCOLLECTIEF  ontplooit initiatieven ten bate van FC Groningen en bewaakt de specifieke clubcultuur, die bij FC Groningen hoort. Dit alles in nauwe samenwerking met directie en management van FC Groningen.
3. Het SUPPORTERSCOLLECTIEF wil zich inzetten op het maatschappelijke vlak en daartoe projecten ontwikkelen.  Ook streeft het naar meer zichtbaarheid van FC Groningen in Stad en Ommeland.
4. Het SUPPORTERSCOLLECTIEF is een initiatief vanuit supporters en is qua structuur en opbouw van de supporters. Het wil de kracht van supporters ten volle benutten ten bate van de club FC Groningen. Het wil een platform bieden aan supporters, die op allerlei vlakken een inbreng kunnen hebben. Daartoe neemt het collectief het voortouw voor het vormen van een klankbordgroep in nieuwe stijl. Zo kunnen supporters door middel van handen, ideeën en geld invloed hebben in diverse zaken ten bate van FC Groningen. Wat heeft het Supporterscollectief inmiddels gerealiseerd?
1. GOUDEN AANDEEL
*Voor supporters van FC Groningen is het van groot belang dat de club vasthoudt aan haar kernwaarden en specifieke clubcultuur. Die kernwaarden vormden eerder een onderdeel van het zogeheten ‘Cultuurmanifest’. Bij het SUPPORTERSCOLLECTIEF leefde de wens deze kernwaarden vast te leggen in het zogenoemde ‘Gouden Aandeel.’ In goede samenwerking met FC Groningen is dit gerealiseerd. In de tijd dat bij een aantal clubs rijke invloedrijke mensen vanuit Rusland of China door overnames veelal de cultuur van de club geweld aan doen, is de clubcultuur bij FC Groningen middels het ‘Gouden Aandeel’ gewaarborgd. Clubnaam, logo,  clubkleuren, speelstad en thuis-shirt liggen daarin vast.
2. FC GRONINGEN EXPERIENCE
*Bij de supporters van  FC Groningen bestaat al langer de wens de geschiedenis van de club op zichtbare wijze vast te leggen, te bewaren en te tonen. Een wens die ten volle door FC Groningen zelf gedragen wordt. Om dit te realiseren is een initiatief in volle gang om te komen tot een ‘FC Groningen Experience’. Dit tastbare en deels virtuele FC Groningen-museum gaat volgens plan een vast onderdeel binnen Euroborg vormen. De plannen liggen klaar, over de financiering hiervan zijn de club en het SUPPORTERSCOLLECTIEF in vol overleg. Vanuit de filosofie van het SUPPORTERSCOLLECTIEF zullen ook hierbij de supporters een grote rol spelen. In de toekomst zal het SUPPORTERSCOLLECTIEF verdere initiatieven ontplooien en de samenwerking met de club FC Groningen blijven zoeken. Het SUPPORTERSCOLLECTIEF heeft een website  geopend waarop verdere informatie te vinden is: www.supporterscollectief.nl

Gasterra

Laatste nieuws