FC Groningen boekt broodnodige winst 2019/2020

8 oktober 2020 / vandaag

FC Groningen heeft de jaarcijfers over het seizoen 2019/2020 bekend gemaakt. Het nettoresultaat over afgelopen seizoen bedraagt 2,9 miljoen euro positief. Het eigen vermogen van de club is hierdoor verbeterd van 2,3 miljoen euro negatief naar 0,6 miljoen positief.

De Trots van het Noorden kiest er vanaf nu voor om de jaarcijfers te presenteren vanuit FC Groningen Beheer B.V., de moedermaatschappij van FC Groningen B.V., omdat deze totaalcijfers een reëler beeld en beter inzicht geven in de financiële positie van de club.

Coronacrisis
Kijkend naar de jaarcijfers over het seizoen 2019/2020, kan worden vastgesteld dat de cijfers sterk beïnvloed worden door beleidsmatige keuzes zoals de verkoop van Hattrick Media en het verkrijgen van 100% van de aandelen van FC Groningen Horeca. Ook de coronacrisis is voor FC Groningen van grote invloed op de financiële positie van de club. Voor aanvang van de campagne ‘Laat ons weer eens juichen’ werd de totale schade voor het seizoen 2019/2020 als gevolg van de coronacrisis geraamd op 2,35 miljoen euro. Door de massale steun van supporters, sponsors én investeerders heeft FC Groningen de schade beperkt weten te houden tot een kwart miljoen euro, inclusief overheidssteun.

FC Groningen behaalde een netto-omzet van 19,9 miljoen euro. De bedrijfslasten bedroegen 21,7 miljoen euro. Deze omzet, min de lasten, zorgen voor een tekort van 1,8 miljoen euro.
Het transferresultaat, dit is het saldo van alle opbrengsten én kosten van de transfers van spelers, was in 2019/2020 in totaal 5,5 miljoen euro positief.

Vermogen
Rekening houdend met belastingen, heeft FC Groningen hierdoor onderaan de streep in het seizoen 2019/2020 een winst geboekt van 2,9 miljoen euro. Dit positieve resultaat wordt toegevoegd aan het vermogen van FC Groningen Beheer, dat hierdoor van 2,3 miljoen euro negatief naar 0,6 miljoen euro positief gaat, per 30 juni 2020.

Balans Jaarverslag

Transferopbrengsten
Met de verkoop van Ritsu Doan, Samir Memisevic en Kaj Sierhuis heeft FC Groningen in totaal 11,4 miljoen euro opgehaald. Dit geld is op de volgende manier aangewend:
 
-         Afdracht clubs, spelers/zaakwaarnemers en investeerders   € 3,0 miljoen
-         Aflossing leningen                                                                    € 3,6 miljoen
-         Afdekken tekort                                                                        € 1,8 miljoen
-         Extra buffer coronacrisis                                                          € 0,9 miljoen
-         Investering selectie 2019/2020                                               € 2,1 miljoen
 
Door de winst van 2,9 miljoen euro in het seizoen 2019/2020, heeft FC Groningen de financiële positie behoorlijk kunnen versterken. Dit is echter ook noodzakelijk om de gevolgen van de coronacrisis voor dít seizoen te kunnen opvangen, want elke thuiswedstrijd zonder publiek is de voorziene schade voor de Trots van het Noorden op dit moment circa 450.000 euro.

Beleidsplan
Uit de jaarcijfers blijkt tevens dat FC Groningen nog steeds sterk afhankelijk is van transfers.
De club heeft de ambitie om tot de subtop van Nederland te behoren en daarvoor is het voor de komende jaren belangrijk om onder meer de volgende financiële stappen te zetten:
 
- Een gezondere exploitatie
- Het verhogen van het voetbalbudget
- En het verder versterken van het vermogen
 
Hoe FC Groningen dit denkt te gaan realiseren, komt aan de orde in het nieuwe beleidsplan: ‘Samen naar de Grote Markt!’

Lees hier het volledige financieel jaarverslag seizoen 2019/2020.

oogopslag
Gasterra

Praat mee

Laatste nieuws