FC Groningen Buurt Battle

Logo Buurt Battle

Gezondheid, leefbaarheid en sportparticipatie zijn belangrijke thema’s in Noord-Nederland. Met de FC Groningen Buurt Battle zet Stichting FC Groningen in de Maatschappij zich in om de leefbaarheid in aandachtswijken positief te beïnvloeden.
 
De FC Groningen Buurt Battle is al jaren een groot succes. Stichting FC Groningen in de Maatschappij verrichte in september 2011, samen met haar partners, de aftrap van de FC Groningen Buurt Battle. De start van een prachtig project waarbij diverse maatschappelijke thema’s aan elkaar worden gekoppeld en door middel van sport samenkomen.
 
Het project richt zich op de betrokkenheid van ouders, het positief beïnvloeden van de leefstijl van jongeren en het terugdringen van overlast – en daarmee het bevorderen van de kwaliteit van woon- en leefklimaat – in de wijken.

Buurt Battle Zeefuik

De FC Groningen Buurt Battle is een voetbalproject dat jaarlijks plaatsvindt voor jongeren in de leeftijdscategorie van 10 tot en met 15 jaar. Acht weken lang wordt er getraind in de wijk. Naast de voetbaltrainingen staat het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten centraal.
 
De deelnemers aan het project kunnen individueel punten verdienen door onder meer op tijd te komen, respect te tonen en zich in te zetten voor de maatschappij. Uiteindelijk hopen de jongeren, door zoveel mogelijk punten te behalen, een plekje te bemachtigen in het eigen finaleteam. Dit team vertegenwoordigt de eigen wijk tijdens de finale van de FC Groningen Buurt Battle. Tijdens deze finaledag worden de teams gecoacht door spelers en stafleden van de selectie van FC Groningen.