FC Groningen lost investeringsfonds volledig af

16 november 2021

FC Groningen gaat het investeringsfonds ‘Stichting Vrienden van FC Groningen’ in zijn geheel vervroegd aflossen. Hierbij gaat het om het aflossen van een Obligatielening voor in totaliteit een bedrag van 6 miljoen euro. FC Groningen heeft bij de toelichting op de jaarcijfers van de afgelopen twee seizoenen steeds gesteld dat de club voornemens is een sterkere vermogenspositie te realiseren door schulden af te lossen die drukken op het financiële eindresultaat van de Trots van het Noorden. Met de volledige aflossing van de Obligatielening zet FC Groningen een nieuwe belangrijke stap voorwaarts in het financieel gezond en sterker maken van de club, waardoor de Trots van het Noorden de basis verstevigt onder het realiseren van haar sportieve ambities.

De vervroegde aflossing van de Obligatielening van de ‘Stichting Vrienden van FC Groningen’ wordt gefinancierd uit de gegroeide vermogenspositie die FC Groningen heeft weten te creëren door met name de positieve (transfer)resultaten in de afgelopen seizoenen én voor een deel uit de succesvolle campagne ‘Samen naar de Grote Markt’ onder supporters en sponsorrelaties van de Trots van het Noorden.
 
Financieringsschulden verder aflossen
Om een meer gezonde en sterkere financiële positie te krijgen – en dus minder afhankelijk te zijn van externe geldverstrekkers – wil FC Groningen in de komende jaren de financieringsschulden verder aflossen. De volledige aflossing van de Obligatielening van de Stichting Vrienden van FC Groningen levert de club een directe besparing op van de financieringskosten van de lening (gemiddeld ruim 8% netto per jaar), die ten laste van de transferresultaten worden gebracht, en verstevigt FC Groningen haar financiële positie daarmee significant.
 
Algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen is ‘de Vrienden’, zoals de investeerders uit het fonds kortweg worden genoemd, zeer erkentelijk. “Onze investeerders zijn een belangrijk onderdeel geweest in de groei van FC Groningen in de afgelopen decennia. De kapitaalinjecties van de investeerders hebben het sportieve vliegwiel van de club op gang gebracht. Het heeft er onder meer voor gezorgd dat de club kwalitatief goede spelers met transferwaarde heeft kunnen aantrekken, die de sportieve ontwikkeling van FC Groningen een impuls hebben gegeven. Naast de sportieve meerwaarde van deze spelers, hebben ze ook geleid tot winstgevende transfers. Hiervan hebben zowel de club als de investeerders geprofiteerd. Een win-win-situatie.”

Deadline voorbij 3

Financiële analyse 
Een financiële analyse, gekoppeld aan de ambities zoals die zijn geformuleerd in het beleidsplan 2020-2025 ‘Samen naar de Grote Markt’, heeft er mede toe geleid dat FC Groningen is gaan inzetten op het aflossen van schulden die drukken op de exploitatie van de club. Het investeringsfonds ‘Stichting Vrienden van FC Groningen’, behoort tot deze categorie.
 
“Hoezeer wij onze investeerders ook waarderen en respecteren, waren de rendementen voor de deelnemers zeer interessant. Dat was en is de Vrienden van harte gegund, maar deze rendementen drukten het nettoresultaat uit transfers van FC Groningen aanzienlijk. Mede hierdoor konden we minder hard groeien dan in potentie mogelijk zou zijn. Vandaar dat we besloten hebben het fonds in z’n geheel vroegtijdig af te lossen,” legt Gudde de beweegredenen uit. “We zijn de Vrienden dankbaar voor de afgelopen decennia, maar gaan nu op eigen kracht verder.”
 
Voetbalbudget
Door de vervroegde aflossing van het fonds wordt het aandeel dat FC Groningen verdient aan transfers groter, rekent Gudde voor. “En dit vergroot vanaf volgend seizoen weer ons voetbalbudget. Hierdoor krijgen wij in de toekomst de financiële mogelijkheden voor het aantrekken van nog betere spelers – of kunnen we bepalende spelers mogelijk langer aan ons binden omdat de financiële noodzaak vanuit de club en de speler om een transfer te realiseren wellicht minder urgent wordt – en daarmee vergroten wij de kans op het behalen van Europees voetbal, hetgeen uiteindelijk ons ultieme doel is.”

Laatste nieuws