string(40) "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"

Economische crisis levert FC Groningen verlies op.

Maandag 16 december 2013 om 17:58

FC Groningen heeft de jaarcijfers over het seizoen 2012/2013 bekend gemaakt. De club leed een operationeel verlies van € 1,589 miljoen. FC Groningen heeft zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk de cijfers gepubliceerd in een financieel jaarverslag.

In het seizoen 2012/2013 is een operationeel bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 1,589 miljoen negatief. Dit ten opzichte van een begroot verlies van een half miljoen euro, dat op de persdag in juli 2012 is gecommuniceerd. Ten opzichte van een jaar eerder (seizoen 2011/2012) is het negatieve operationele bedrijfsresultaat met € 200.000 euro teruggebracht.
Het seizoen 2012/2013 werd afgesloten met een verlies na belastingen van bijna twee miljoen euro. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gevolgen van de crisisheffing 2014 en verlieslatende spelerscontracten, in totaal 1 miljoen euro, volledig zijn voorzien in het verslagjaar 2012/2013. Als gevolg van dit negatieve resultaat slonk het eigen vermogen van € 4,0 miljoen positief naar ruim € 2,0 miljoen positief per 30 juni 2013. De omzet over het seizoen 2012/2013 is ten opzichte van een jaar eerder echter met bijna tien procent toegenomen.
FC Groningen ondervindt evenwel nog altijd de sterke gevolgen van de voortdurende economische recessie en de opnieuw door het kabinet opgelegde crisisheffing. De inkomsten uit sponsoring en reclame zijn met bijna een half miljoen euro afgenomen ten opzichte van het seizoen 2011/2012. Hoofdzakelijk de daling van de inkomsten uit het aantal businessseats speelde een belangrijke rol in de afname van de totale sponsorinkomsten.
Het kabinet heeft, als onderdeel van het pakket aan bezuinigingsmaatregelen van 6 miljard euro, aangekondigd de crisisheffing – die vorig jaar éénmalig zou worden geheven – nogmaals met een jaar te verlengen. FC Groningen heeft de financiële gevolgen van deze maatregelen, die meer dan anderhalve ton bedraagt, in het seizoen 2012/13 verantwoord.
Algemeen directeur Hans Nijland toont zich realistisch over de gepresenteerde jaarcijfers over het seizoen 2012/2013. “Door het positieve eigen vermogen en een voldoende liquiditeitspositie is de financiële basis onder FC Groningen nog altijd voldoende te noemen, maar we kunnen niet langer accepteren dat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten.”

“Die cijfers dienen absoluut met elkaar in balans te geraken om tot een structurele gezonde bedrijfsvoering te komen. Daaraan werken we dagelijks keihard met alle mensen die bij de club betrokken zijn. Wij hopen dat de aangekondigde economische tekenen van herstel ook snel hun weerslag zullen krijgen op de bedrijfstak betaald voetbal.”
Op basis van de ingediende jaarcijfers 2012/2013 is FC Groningen in het seizoen 2013/2014 door de KNVB wederom ingedeeld in categorie 2. De voetbalbond heeft per jaar drie meetmomenten om de gezondheid van de clubs in het betaalde voetbal te peilen. De KNVB hanteert bij de indeling drie categorieën. Tot categorie 2, waarin de meeste clubs – en dus ook FC Groningen – zitten, behoren de clubs die financieel gezond zijn.

Gerelateerd nieuws.

1 week geleden

Jens Schraven tekent eerste contract bij FC Groningen

2 weken geleden

In Memoriam: eerbetoon aan onze supporters

1 maand geleden

Van der Ree maakt seizoen af als hoofdtrainer FC Groningen