Stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’ voor goed doel

29 mei 2020

Samen met supporters gaat FC Groningen de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’ oprichten. Het streven van dit maatschappelijke initiatief is om 1.000 seizoenkaarten in een fonds te krijgen, die worden verstrekt aan mensen in Stad en Ommeland die onder de armoedegrens leven.

Onlangs startte FC Groningen de campagne ‘Laat ons weer eens juichen’. De opzet hiervan is tweeledig: supporters en sponsors verzoeken af te zien van een tegemoetkoming over het afgelopen seizoen en daarnaast zoveel mogelijk seizoenkaarten voor 2020/2021 te verkopen. Dit alles om FC Groningen zo sterk mogelijk door de coronacrisis te loodsen. Het leidde tot diverse initiatieven onder oud-spelers, supporters en sponsors van de club. Zo kwam Erik Nevland met het idee om de club te helpen met de aanschaf van twee seizoenkaarten en die ter beschikking te stellen aan een goed doel. In samenspraak met de Supportersvereniging FC Groningen ontstond het plan een breed maatschappelijk fonds op te richten.
 
Boegbeeld
Nevland – één van de boegbeelden van de club – slaagde er met zijn oproep in om binnen twee weken zo’n dertig voormalige medespelers, ex-stafleden en oud-bestuurders aan zijn actie te binden. In samenspraak met de voormalige spits van FC Groningen werd het Jeugdfonds Sport & Cultuur als goed doel gekoppeld aan zijn initiatief. Het fonds maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theater-les of een andere sportieve of creatieve activiteit.
 
Voor die kinderen en jongeren betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur contributie of het lesgeld en in bepaalde gevallen ook de benodigde attributen. Daarbij komen nu dus ook seizoenkaarten van FC Groningen. De ervaring leert dat een bezoek aan het Hitachi Capital Mobility Stadion kinderen enthousiast maakt. Topsport inspireert mensen. Het zet aan tot bewegen, hetgeen een belangrijk maatschappelijk aandachtspunt is.
 
Stichtingsbestuur
Vanuit supportersgeledingen ontstond daarnaast de wens om kaarten te verstrekken aan mede-supporters, die om financiële redenen niet (meer) in staat zijn een seizoenkaart bij FC Groningen aan te schaffen.
 
Om de maatschappelijke donaties te bundelen en te coördineren wordt nu een stichting opgericht met een eigen bestuur, waarin onder andere John de Jonge, voorzitter van de Supportersvereniging FC Groningen, plaats neemt. Om goed toezicht te houden op het proces van toekenning van de kaarten en het aanwijzen van goede doelen heeft burgemeester Koen Schuiling van Groningen zich bereid verklaard zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling en is Erik Nevland bereid gevonden als ambassadeur van de stichting op te treden.
 
In het fonds is het streven 1.000 seizoenkaarten onder te brengen. Bij de oprichting van ‘Laat ons weer eens samen juichen’ staat de teller direct al op 425 geschonken seizoenkaarten, met name door een forse injectie van 375 kaarten door een elftal zakelijke relaties van FC Groningen. Meedoen als donateur van de stichting kost 219 euro per kaart voor het seizoen 2020/2021. De intentie is om ‘Laat ons weer eens samen juichen’ een duurzaam initiatief te laten zijn.
 
Reactie John de Jonge
Bestuurslid John de Jonge is trots op de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’. “Bijzondere tijden leiden tot bijzondere initiatieven. Met ‘Laat ons weer eens samen juichen’ zijn we met elkaar tot iets moois gekomen, waarbij er breed aandacht is voor mensen die het financieel zwaar hebben. Voor ons als stichting is het van groot belang zorgvuldig met de donaties omgaan. Het moet een helder en transparant proces zijn. Het kan en mag niet zo zijn dat de kaarten niet op de juiste plek terechtkomen. Daarover zullen wij waken. Ik wil iedereen die zich al aan het initiatief heeft verbonden heel hartelijk danken voor dit gulle gebaar.”
 
Reactie Erik Nevland
Ambassadeur Erik Nevland zegt over de lancering van de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’: “Fantastisch dat oud-spelers, supporters en sponsors zich samen inspannen voor de minder bedeelden in de maatschappij en dat we deze mensen iets moois kunnen bieden in de vorm van het bijwonen van een voetbalwedstrijd. Voor het bezoeken van dergelijke evenementen hebben zij normaal gesproken niet het geld en dat dit nu op deze manier wél mogelijk wordt gemaakt, vind ik prachtig. Het maakt me ook wel trots, dat we dit samen als maatschappij weten te realiseren. Ik had dan ook geen enkele aarzeling toen ik de vraag kreeg of ik van deze stichting de ambassadeur wilde zijn.”
 
Reactie Koen Schuiling
Ook burgemeester Koen Schuiling van Groningen, die in het Comité van Aanbeveling plaatsneemt, steunt het initiatief. “In een tijd dat we op allerlei plekken de gevolgen van de coronacrisis zien, moeten we juist met elkaar de schouders eronder zetten. Samen veerkracht tonen! En daarbij mogen we zeker de mensen niet vergeten, die al langer veel moeite hebben om financieel het hoofd boven water te houden. Een bezoek aan FC Groningen, eventueel samen met je kinderen, kan voor hen zorgen voor een glimlach op het gezicht en misschien wel de aanleiding zijn om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Sport verbindt en daaraan kan iedereen een steentje bijdragen.”
 
De komende periode wordt de stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’ geformaliseerd. Per direct kunnen belangstellenden al intekenen als donateur op een speciaal hiervoor gelanceerde webpage: www.fcgroningen.nl/laatonsweereenssamenjuichen

Laat ons weer eens samen juichen

Laatste nieuws

FCG160902_TEGELS_300X250PX_300ppi4
FCG160902_TEGELS_300X250PX_300ppi2
FCG160902_TEGELS_300X250PX_300ppi6
FCG160902_TEGELS_300X250PX_300ppi3
FCG160902_TEGELS_300X250PX_300ppi
FCG160902_TEGELS_300X250PX_300ppi5