Nog geen duidelijkheid over restant competitie

24 maart 2020

De door de overheid afgekondigde verscherpte maatregelen ter bestrijding van het coronavirus betekenen in ieder geval dat er tot maandag 1 juni niet gevoetbald wordt met publiek. Hoe het restant van de competitie eruit gaat zien, is nog onduidelijk.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan de KNVB bevestigd dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met maandag 6 april. De gisteren (maandag 23 maart) door de regering afgekondigde maatregelen tot 1 juni hebben met name betrekking op het organiseren van congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien.
 
De wedstrijden en competities in de sport vallen buiten het nu genomen besluit om evenementen en bijeenkomsten te verbieden tot 1 juni. Over het verdere verloop binnen de sport zal pas een besluit worden genomen in de aanloop naar 6 april. Op basis van de huidige maatregelen kunnen er in ieder geval tot 1 juni geen wedstrijden met publiek worden gespeeld.
 
Maatregelen voor sportclubs
De rijksoverheid heeft de volgende maatregelen voor sportclubs – en dus ook voor FC Groningen – bevestigd:
 
•          Tot en met 6 april: alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht.
•          Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte.
•          Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden.
•          Op bovenstaande wordt gehandhaafd.
•          Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen.
•          Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen voor de sportwereld verlengd worden.
•          Tot 1 juni kunnen er geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien) worden georganiseerd.
 
De KNVB – en in het verlengde ervan dus ook FC Groningen – volgen het advies van het RIVM, dat nu dus tot en met 6 april reikt. De KNVB begrijpt en houdt er dus ook rekening mee dat 6 april waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn.
 
Drie scenario’s
Er wordt daarom gewerkt met drie scenario’s:
 
•          De competities worden uitgespeeld voor 30 juni (tot 1 juni zonder publiek).
•          De competities betaald voetbal worden uitgespeeld na 30 juni (afhankelijk van de uitkomsten van de UEFA-kalenderwerkgroep).
•          De competities worden niet uitgespeeld.
 
Zonder ingrijpen van de UEFA is het uitspelen van de Europese nationale competities na 30 juni onmogelijk. Ook de UEFA is nog bezig met scenario’s. De uitkomsten daarvan zijn relevant omdat de KNVB zo veel als mogelijk eenduidig wil optrekken met de andere competities.
 
Individueel trainingsprogramma
Vooralsnog wachten we eerst de besluitvorming af van de overheid over de sport, uiterlijk dus op 6 april. Tot die tijd zijn er geen collectieve trainingen op het trainingscomplex Corpus den Hoorn. De spelers van FC Groningen hebben een individueel trainingsprogramma ontvangen. Daarnaast mag de club op gezette tijden de spelers monitoren voor wat betreft hun fysieke gesteldheid. Spelers die niet volledig wedstrijdfit zijn, worden door stafleden behandeld en begeleid in hun revalidatie- en herstelproces.
 
Activiteiten en evenementen
Aanvankelijk besloot FC Groningen al alle activiteiten en evenementen – dus bijvoorbeeld Trainen als een Prof, Maatschappelijke, Business- en Junior Club-activiteiten – in de maanden maart en april af te gelasten als gevolg van het coronavirus. Deze periode wordt nu vanwege de verscherpte maatregelen verlengd tot 1 juni.
 
Voor supporters is de club per e-mail bereikbaar. Mailen kan naar

Actualiteit
De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Indien de situatie daarom vraagt, zal FC Groningen hierop uiteraard anticiperen en berichtgeving verzorgen via de officiële communicatiekanalen van de club. Voor de actuele stand van zaken omtrent het coronavirus verwijst de Trots van het Noorden naar de officiële mededelingen vanuit de rijksoverheid en het RIVM.

Supporters-spread (9)

Laatste nieuws

FCG160902_TEGELS_300X250PX_300ppi4
FCG160902_TEGELS_300X250PX_300ppi2
FCG160902_TEGELS_300X250PX_300ppi6
FCG160902_TEGELS_300X250PX_300ppi3
FCG160902_TEGELS_300X250PX_300ppi
FCG160902_TEGELS_300X250PX_300ppi5