vv SGV zamelt maar liefst 12.500 euro in voor Make-A-Wish Nederland

3 september 2012

Amateurvereniging vv SGV uit Schildwolde heeft maar liefst 12.500 euro opgehaald voor Make-A-Wish Nederland. Afgelopen zaterdag werd een cheque overhandigd aan FC Groningen in de Maatschappij.

Voorzitter David Woortman van SGV zet uiteen hoe de club deze enorme donatie bijeen heeft gebracht: “Zoals bij veel voetbalverenigingen werd binnen het bestuur van vv SGV uit Schildwolde dit voorjaar gesproken over de betrokkenheid van de dorpsgemeenschap bij de vereniging. Bekend was dat FC Groningen over de deskundigheid beschikt met betrekking tot het uitvoeren van maatschappelijke projecten. Besloten werd om te proberen daarvan gebruik te maken.” “Het was buitengewoon gemakkelijk om met FC Groningen contact te leggen en die club werd en wordt ervaren als buitengewoon benaderbaar. Men bleek zeer bewust van het feit dat een voetbalvereniging meer is dan alleen voetbal maar ook een maatschappelijke functie heeft op basis van ‘sportiviteit’ en ‘respect’ voor anderen.” “Besloten werd gezamenlijk een evenement te organiseren waarvan de opbrengsten gedoneerd zouden worden aan de stichting Make-A-Wish Nederland. Voor dit evenement zou SGV de organisatie en eindverantwoordelijkheid voor haar rekening nemen en FC Groningen zou gaan faciliteren. Het resultaat mag er zijn.” “Op zaterdag 1 september werd een zeskamp gehouden op de sportaccommodatie van vv SGV gehouden. Teams uit het dorp en haar directe omgeving collecteerden in dorp en kerk, ze verkochten via marktplaats, inzamelacties binnen de familie, kortom teveel om op te noemen. De prijzen werden beschikbaar gesteld door FC Groningen waarmee de winnaars zeer content waren.” “Door de sponsorcommissie van vv SGV werden sponsors gezocht en gevonden, niet alleen in Schildwolde maar door heel Nederland, zoals in Almere, Amsterdam, Hoevelaken.  Het eindresultaat was dat ondergetekende aan het einde van de zeskamp een cheque aan FC Groningen kon overhandigen van 12.500 euro.”
 
“Zowel vv SGV als FC Groningen kunnen terugkijken op een in alle opzichten zeer geslaagd evenement dat een succes werd door de inzet van zeer gemotiveerde vrijwilligers en de uitstekende samenwerking tussen vv. SGV en FC Groningen.”

Laatste nieuws