Voorzitter aan het woord: ‘Laat je groene hart spreken, op een verantwoorde manier’

2 februari 2021

Tim Teisman is sinds twee jaar voorzitter van de FC Groningen Business Club. Vanaf heden wordt Teisman iedere maand een vijftal vragen gesteld over actuele thema’s binnen FC Groningen of binnen de FC Groningen Business Club. Teisman gaat uitgebreid in op de vragen in de rubriek: ‘Voorzitter aan het woord’. 

Tim Teisman2

Onlangs presenteerde de FC het nieuwe beleidsplan 'Samen naar de grote markt'. Wat vind jij van dit uitgebreide plan en op welke wijze zijn jullie als bestuur bij de inhoud betrokken?
“Ik, wij als bestuur, vinden het een ambitieus plan met goede speerpunten. De club heeft ons vroegtijdig meegenomen in hun plannen en we hebben meermaals mogen meedenken en meepraten. Ik vind dat de geformuleerde kernwaarden dichtbij onze Noordelijke cultuur passen. Het uitspreken van ambitie of nog belangrijker, het hebben van ambitie en deze ook durven uitspreken én realiseren, is iets dat wij nuchtere Noordelingen niet altijd even duidelijk doen. Het beleidsplan geeft hier wel invulling aan.”
 
“Om hier als businessclubbestuur bij te helpen, moeten wij dichter bij onze leden staan, waardoor we samen met de club beter slagen in het boeien, binden en behouden van sponsors. Met een compleet gevuld ereterras realiseert de FC ongeveer 4 miljoen euro meer aan inkomsten. Daarmee kan er een nog betere spelersgroep samengesteld worden, waarmee we structureel de aansluiting vinden met de subtop en wellicht jaarlijks strijden om Europees voetbal. Een mooie droom of nuchtere realiteit? Ik zeg, we gaan ervoor. Op naar de Grote Markt! En dat samen met het goede voetbal en een prachtige zesde plaats op dit moment! Dat heeft automatisch een aanzuigende werking op nieuwe sponsors.”

FCG-Business-Club-Logo-1080x1920

Tim, onlangs werd bekend dat de naam van de Hattricks Club is gewijzigd in FC Groningen Business Club. Waarom was dat volgens jou noodzakelijk; wat brengt het de leden?
“Noodzakelijk is een groot woord, wel denk ik dat het goed is dat onze naam is gewijzigd in FC Groningen Business Club. Waarom? Omdat het in een klap duidelijk maakt wie we zijn en voor wie we zijn. Herkenbaarheid voor iedereen dus. Daarnaast zitten we met FC Groningen in een veranderingsproces, proberen we de aansluiting met de dagelijkse realiteit te vinden en een succesvolle toekomst voor de club te realiseren. In dit veranderingsproces gaat ook onze businessclub mee. We zijn al een jaar met het management van de FC bezig om onze gezamenlijke doelen te bepalen en hier consequenties aan te verbinden. Herkenbaarheid intern en extern is hierin heel belangrijk voor ons als businessclub. De naam past ons daarom als een maatpak en geeft nieuwe energie aan onze plannen!”
 
De club presenteerde in nauw overleg met het businessclubbestuur een gevarieerde 'coronaproof' activiteitenkalender voor de tweede seizoenshelft. Wat is er zo bijzonder aan deze nieuwe activiteitenkalender?
“Het valt niet mee om leuke, interessante en verbindende activiteiten te bedenken in een tijd dat we eigenlijk niet meer bij elkaar mogen komen. Onze verbindende factor naar het warme groene hart lijkt bijna alleen onze internetverbinding te zijn. Desalniettemin vind ik dat we er, samen met en onder leiding van de FC, in zijn geslaagd een goede, leuke en informatieve activiteitenkalender samen te stellen. Alles zit er wat mij betreft in. Persoonlijk hoogtepuntje is de kookworkshop. Onder leiding van een goede kok, kan iedereen straks vanuit zijn eigen keuken, samen een lievelingsgerecht van een van onze spelers bereiden. Hoe leuk is dat! Doordat iedereen thuis kookt zijn we opeens allemaal bij elkaar op bezoek. Dat was zonder COVID-19 nooit gebeurd. Het is mijn wens om aan het einde van dit seizoen te kunnen afsluiten met een groots diner met vele sponsors op het veld in ons eigen Hitachi Capital Mobility Stadion!”

Samen naar de Grote Markt1

De club gaf onlangs middels een videoboodschap van Wouter Gudde weer openheid van zaken omtrent de financiële situatie van de FC. Tevens vroegen ze de achterban, ook de sponsors, nogmaals om hun steun. Veel supporters zien daarom inmiddels af van tegemoetkoming. Wat is jouw boodschap aan de sponsors. Wat kunnen zij doen om de club te helpen?
“Mijn boodschap is om de club te helpen, zonder jezelf als bedrijf in ‘gevaar’ te brengen. Een ieder moet zich in deze keuze om af te zien van tegemoetkoming volstrekt vrij en gerespecteerd voelen! Persoonlijk ben ik in de gelegenheid om geen gebruik te hoeven maken van de tegemoetkomingsregeling. Om aansluiting te houden met de subtop is ons spelersbudget cruciaal. Mijn oproep is derhalve je groene hart te laten spreken, maar wel op een verantwoorde manier. De komende tijd zullen alle accountmanagers bij onze businessclubleden en sponsors langsgaan om tegemoetkoming (en contractverlenging in sommige gevallen) te bespreken.”
 
Diverse leden van de businessclub ervaren nog altijd veel hinder, maar ook zorgen door de vele coronamaatregelen. Wat wil jij hen meegeven?
“Naast geloof en uithoudingsvermogen hopelijk hier en daar ook een goede dosis geluk! Maar ook ondernemerschap. Dit laatste zie je gelukkig ook regelmatig. Ondernemers die hun inkomen bedreigd zien worden, worden nog creatiever en vinden vaak andere businessmodellen. Verder staan er een tweetal ‘sponsor helpt sponsor’ sessies op onze activiteitenkalender van de FC Groningen Business Club. In deze sessies zullen bestaande ondernemers kansen, regelingen et cetera delen en toelichten waarmee onze FC-sponsors meer kans krijgen en/of geïnspireerd raken om deze extreem nare tijd te overleven. Of wellicht zelfs beter uit de crisis komen dan dat ze er in gingen. Laten we voor elkaar zorgen en nog meer naar elkaar toegroeien. Samen sterker zijn, kop d’r veur. En samen, dus echt samen met iedereen die nu sponsor is, op naar die prachtige mooie Grote Markt!”

Laatste nieuws