Voortdurend overleg over doorgang wedstrijd

26 januari 2014

FC Groningen krijgt via diverse kanalen vragen over de late afgelasting van de competitiewedstrijd FC Groningen – FC Twente. De club ging er zondag lange tijd vanuit dat het een bespeelbaar veld zou afleveren en dat de wedstrijd gewoon doorgang kon vinden. Uiteindelijk besloot scheidsrechter Richard Liesveld rond 13.15 uur de wedstrijd af te gelasten omdat de veiligheid van de spelers in het geding was.

In de loop van de ochtend/begin van de middag was niet de status van het veld, maar de veiligheid van de toeschouwers op weg van en naar het stadion onderwerp van gesprek. Op basis van de weersvoorspellingen en een telefoontje vanuit de politie met de vraag of het verantwoord was de wedstrijd te spelen, heeft FC Groningen met deze gegevens de KNVB gebeld. ‘Code oranje’
Manager competitiezaken betaald voetbal Gijs de Jong liet weten dat wat de KNVB betreft een streep door een wedstrijd gehaald wordt bij een weeralarm met ‘code rood’ en voor Noord-Nederland gold zondag ‘code oranje’. Met die mededeling heeft FC Groningen wederom contact gelegd met de politie. Na overleg binnen de lokale driehoek kreeg FC Groningen rond 12.45 uur te horen dat de wedstrijd doorgang kon vinden. FC Groningen stelt zich op het standpunt dat betaald voetbal voor het publiek dient te worden gespeeld. Een eis vanuit de KNVB is dat clubs op wedstrijddagen een speelklaar veld dienen op te leveren. Het veld in Euroborg was zondag sneeuwvrij gemaakt, maar door ijsvorming ontstonden harde stukken in het veld en daarnaast was de zachte bovenlaag van de grasmat spekglad geworden. Bedenkingen
Nadat scheidsrechter Liesveld ter plekke was en het veld in Euroborg aan een nadere inspectie onderwierp, had hij zijn bedenkingen. Na overleg met onder anderen beide trainers kwam de arbiter tot de conclusie dat voetballen op het veld van Euroborg een gevaar voor de spelers zou opleveren en in dat geval dient de scheidsrechter de wedstrijd af te gelasten. Losse kaarten
FC Groningen betreurt dat het besluit van de afgelasting niet eerder kon vallen, met name voor de mensen die de reis richting Euroborg inmiddels hadden ondernomen. Volgens de club is er echter sprake van overmacht. FC Groningen roept mensen op, die een los kaartje voor deze wedstrijd hadden gekocht, het toegangsbewijs te bewaren. De club verwacht maandag vanuit Zeist te horen wanneer de wedstrijd zal worden ingehaald. Dan zullen er ook richtlijnen bekend worden gemaakt voor los aangeschafte kaarten.

Laatste nieuws