Verslag bijeenkomst Klankbordgroep

12 februari 2010

Vorige week donderdag is de Klankbordgroep bijeengekomen. Op de agenda stond slechts één onderwerp: de relatie tussen spelers en staf enerzijds en het publiek anderzijds. Trainer Ron Jans en aanvoerder Koen van de Laak waren hierbij uitgenodigd. Hieronder volgt het verslag van de bijeenkomst.

Opening: voorstelrondje aanwezigen Mededelingen:  Paul Zweverink is aangeschoven. Hij gaat per 1 april bij FC Groningen een functie bekleden als intermediair tussen supporters en clubleiding. De huidige journalist van het Dagblad van het Noorden zal zich daarbij vooral inzetten voor het verbeteren en versterken van het begrip tussen met name de fanatieke supporters en de clubleiding. Actiepunten: De actiepunten uit het vorige overleg van 15 oktober 2009 worden besproken. Vastgesteld wordt dat met de aankleding van het stadion vorderingen worden gemaakt en dat binnenkort op de Noordtribune de eerste resultaten hiervan zichtbaar zullen worden. Gebruik van de lift
Er zal door de Supportersvereniging opnieuw aandacht worden geschonken aan het gebruik van de lift vanuit de parkeergarage naar de omloop en omgekeerd. Vanuit de Rolly-Side wordt aangegeven dat de mindervalide supporters vaak lang en onnodig moeten wachten omdat deze lift ook wordt gebruikt door supporters die in staat zijn om de trap te gebruiken.
Een medewerker van FC Groningen zal bij de entree van de lift mensen erop te wijzen de trappen te gebruiken indien dit fysiek mogelijk is. Vorige overleg
In het vorige overleg is gesproken over het mogelijk plaatsen van borstwering op de omloop achter de bovenste rij stoelen van de eerste ring, zodat de mensen die daar zitten niet in de rug worden gehinderd of overlast hebben van met consumpties morsend publiek. Het plaatsen van borstwering is met name vanuit veiligheidsvoorschriften een zeer lastig te realiseren verhaal. Er wordt een voorstel bedacht voor een fysiek toezicht en om mensen persoonlijk erop aan te spreken dat het staan op de omloop direct achter de bovenste rij stoelen niet gewenst is. Vanaf volgend seizoen dient dit geëffectueerd te worden. Agendapunt: Het enige agendapunt voor deze avond betreft de relatie tussen spelers en staf enerzijds en het publiek anderzijds. Trainer Ron Jans en aanvoerder Koen van de Laak zijn hiervoor uitgenodigd. De overtuigende mening van de volledige vergadering is dat de fans op de Noordtribune de toon zetten in Euroborg. Zij zwepen de rest van het publiek op en worden door de overige supporters in het stadion gezien als de sfeermakers. Koen van de Laak en Ron Jans geven aan dat de steun van het publiek zeer wordt gewaardeerd en een extra factor vormt voor de prestaties in de thuiswedstrijden. Er wordt erkend dat de sfeer over en weer sinds een tijdje minder is geworden. Hiervoor wordt een aantal redenen genoemd. Onder andere de Fanatics zijn de laatste tijd druk geweest met hun protest tegen de regeling rond uitwedstrijden. De acties die hiervoor worden gevoerd kunnen invloed hebben op de sfeer in het stadion, is de mening van de overige aanwezigen. De verschillen van inzicht die deze supporters hebben met de beleidsmakers bij de KNVB of club moeten in de ogen van een aantal aanwezigen worden gevoerd buiten de wedstrijden om. Hierover zijn de meningen verdeeld. Intentie
De vraag wordt gesteld met welke intentie supporters naar het stadion komen. Als je komt om je club aan te moedigen en er een leuke avond van te maken, geeft dat direct een heel andere sfeer dan wanneer de focus ligt op sluimerende onvrede over zaken die niet direct gaan over de voetbalwedstrijd. Selectie en staf staan er voor open om buiten de wedstrijden om bijgepraat te worden over onderwerpen die leven onder de supporters en indien dit mogelijk is in die discussie ook een bijdrage te leveren. In de directe aanloop naar een wedstrijd moet de concentratie echter liggen bij de prestaties op het veld. De wisselwerking met het team laat te wensen over omdat er – in tegenstelling tot het verleden – geen echte aanjagers in de huidige selectie van FC Groningen zitten. De vonk die dan van het veld naar de tribunes kan overspringen, blijft uit. Ron Jans erkent dat de huidige groep veel introverte spelers kent, maar dat dit evenmin gecreëerd kan worden. Je kunt spelers niet de opdracht geven het publiek te bespelen. Dat zit in een speler of niet. Muziekkeuze
Ook de muziekkeuze wordt genoemd als belangrijk onderdeel in de aanloop naar de wedstrijd. Probleem is dat met 20.000 mensen op de tribunes er nooit tot een eenduidige keuze kan worden gekomen. Uit een enquête die vorig jaar  is gehouden, werd al duidelijk dat de muzieksmaak zo divers is, dat het heel lastig is het iedereen naar de zin te maken. Algemeen wordt wel gesteld dat opzwepende muziek richting de aftrap een sfeerverhogend element kan zijn. Om de sfeer in het stadion in de aanloop naar de aftrap te verhogen wordt gedacht aan het einde van de warming up een muzieknummer te draaien, uitgezocht door één van de spelers. Afgesproken wordt hiermee een start te maken en verder na te denken over iets bijzonders/speciaals met betrekking tot het gebruik van muziek. Vraag
Er is ook nog een vraag binnengekomen bij José von Hebel, vertegenwoordiger van de Oosttribune.
“Wat kunnen we het beste zingen om het elftal te ondersteunen?” Koen van de Laak is heel duidelijk in zijn antwoord: “Dat maakt niet uit, als er maar veel lawaai wordt gemaakt!” Samenvatting: Na anderhalf uur vergaderen is de constatering dat de bijeenkomst nuttig is geweest en dat er drie concrete punten zijn genoemd: - De selectie en staf zal regelmatig worden bijgesproken over zaken die spelen onder de supporters om op die manier nog meer tot wederzijds begrip te komen. Er wordt gekeken naar een manier waarop een meer directe communicatie tussen supporters en spelers tot stand kan worden gebracht.  De afspraak wordt gemaakt dat Paul Zweverink in zijn nieuwe rol gezamenlijk met de club gaat kijken hoe we dit kunnen realiseren. - De Fanatics en de Supportersvereniging onderzoeken samen met de club de mogelijkheden om punten waarover men het niet eens is, niet ten koste te laten gaan van sfeer in stadion. Uitgangspunt is de ploeg aan te moedigen en er voor te zorgen dat er weer een ouderwetse goede sfeer in Euroborg komt. - Er zal een groep worden geformeerd die zich gaat bezighouden met de muziek in Euroborg in de aanloop naar wedstrijden. Vanuit de spelersgroep zal een lijst met favoriete nummers komen.

Laatste nieuws