‘Van deze activiteiten hebben mijn kinderen altijd gedroomd’

15 september 2021

In de provincie Groningen groeit een op de zeven kinderen op in armoede. Deze kinderen hebben minder kans om te sporten bij een vereniging en dat vergroot de bewegingsarmoede in de regio. FC Groningen steunt Jeugdfonds Sport & Cultuur om samen deze kinderen te laten sporten en bewegingsarmoede tegen te gaan.

Adnan jeugdfonds Sport

Adnan en zijn familie wonen sinds 2018 in Nederland. Zijn kinderen zijn gek op sporten, maar kunnen wegens financiële omstandigheden niet overal aan meedoen. Adnan vindt het erg belangrijk dat zijn kinderen hun energie kwijt kunnen op gezonde wijze. Met de hulp van Jeugdfonds Sport & Cultuur krijgen de kinderen van Adnan de mogelijkheid om te sporten, in beweging te komen.
 
Kinderen die opgroeien in armoede kunnen vaak een steuntje in de rug gebruiken, dat steuntje in de rug biedt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij betalen de contributie voor de sportclub. Zodat alle kinderen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden, de kans krijgen nieuwe vriendschappen te sluiten, kortom: hun leefwereld te vergroten.
 
Voldoende bewegen is belangrijk om fysiek en mentaal gezond te zijn. FC Groningen vindt dat sport toegankelijk moet zijn voor ieder kind en heeft een samenwerking afgesloten met Jeugdfonds Sport & Cultuur. Simon Cageling, manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen FC Groningen benadrukt het belang van Jeugdfonds Sport & Cultuur voor kinderen in het achterland van de FC.
 
“Vanuit FC Groningen strijden wij tegen bewegingsarmoede in onze regio, wat een enorm probleem is en veel groter dan het landelijk gemiddelde. Elk kind zou moeten kunnen sporten en wij geloven dat er ook geen drempels mogen bestaan om dit te doen. Wij steunen Jeugdfonds Sport & Cultuur omdat zij ervoor zorgen dat kinderen die opgroeien in een situatie van armoede alsnog kunnen sporten.”
 
Kinderen die niet kunnen meedoen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Voldoende bewegen helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.
 
Ouders kunnen overigens zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Aanvragen voor een bijdrage worden altijd gedaan door een intermediair, zoals een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Bij de kinderen van Adnan was het intermediair Ingrid die een glimlach op de gezichten van zowel ouders als kinderen zorgde. Wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd, krijgt het gezin een bevestigingsbrief thuisgestuurd en kan het kind worden aangemeld bij de sportvereniging.
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur geeft veel kinderen in Stad en Ommeland de kans om te sporten. Zo zijn er vorig jaar 3.500 kinderen uit de provincie Groningen in beweging gebracht net als de kinderen van Adnan. Bekijk via onderstaande videoplayer hun verhaal. 

Laatste nieuws