Stichting Vrijwilligers Rond Groningen stopt

29 april 2022

Stichting Vrijwilligers Rond Groningen houdt na dit seizoen op te bestaan. De taken van de VRG worden vanaf 2022/2023 op een andere wijze ingevuld waardoor het beter aansluit op de huidige tijd en behoeften van de vrijwilligers van FC Groningen. De VRG heeft zich de afgelopen decennia hartstochtelijk ingezet voor onze vrijwilligers en de Trots van het Noorden is de bestuursleden daarvoor zeer erkentelijk. FC Groningen zal tijdens de vrijwilligersavond op vrijdag 3 juni stilstaan bij het afscheid van de VRG. 

De VRG heeft een grote rol gespeeld in het aanbrengen van structuur omtrent de vrijwilligers werkzaam bij FC Groningen. Als orgaan tussen club en vrijwilliger is de stichting jarenlang het klankbord geweest voor vrijwilligers waar mensen van alle geledingen konden aankloppen met vragen of het aan de kaak stellen van problemen.
 
Mede door het invoeren van sectorhoofden, de komst van de externe vertrouwenscontactpersoon binnen FC en andere hedendaagse ontwikkelingen maakte dat de rol van de VRG de laatste jaren meer symbolisch werd dan uitvoerend. In goed overleg met het hoofdbestuur van de stichting is gezamenlijk besloten de stichting op de heffen en de activiteiten anders in de richten.
 
Commissies
“Feitelijk verandert er niet veel,” zegt Remon Thie, hoofd veiligheid bij FC Groningen en verantwoordelijke voor het vrijwilligersbeleid binnen de club. “We zijn van plan diverse commissies op te richten waarin vrijwilligers uit alle disciplines zitting nemen. Als FC-familie moeten we nog beter uitstralen het samen te doen. We zijn actief bezig om met alle vrijwilligersgeledingen nog meer eenheid uit te stralen. Met het invoeren van deze commissies zetten we een mooie stap voorwaarts De commissies krijgen onder meer de verantwoordelijkheid over het organiseren van bijeenkomsten, feesten en andere zaken.”

Thie benadrukt dat ondanks het opheffen van de stichting VRG de vrijwilligers zeker bij iemand terecht kunnen wanneer ze problemen of andere issues bij de club ervaren. “We staan in nauw contact met alle sectorhoofden en hebben oog en oor voor de zaken die spelen binnen onze vrijwilligersgroep. Daarnaast werkt FC Groningen met een externe vertrouwenscontactpersoon. (zie onderaan dit bericht). We zijn ons bewust dat we mede vanwege het harde werk van deze echte clubmensen onze wedstrijden kunnen organiseren of de jongens in onze Opleiding optimaal kunnen laten ontwikkelen. Vrijwilligers hebben absoluut een zeer grote bijdrage aan de groei en ambitie van de club om verder te groeien. Daarvoor zijn we iedereen zeer dankbaar.”

Wij kunnen en mogen weer!

Vrijwilligersavond
Alle vrijwilligers ontvangen eind april een uitnodiging voor de vrijwilligersavond van vrijdag 3 juni via de maandelijkse nieuwsbrief die wordt verstuurd via e-mail. Opgeven voor deze avond is verplicht en kan via https://www.fcgroningen.nl/vrijwilligersavond. Na twee jaar zonder eindfeest vanwege coronamaatregelen mogen we eindelijk weer samenkomen.
 
“We willen de bestuursleden van de VRG hartelijk danken voor hun jarenlange inspanning bij de club en zullen op vrijdag 3 juni tijdens de jaarlijkse seizoenafsluiting uitgebreid stilstaan bij hun afscheid van FC Groningen.”

Vertrouwenscontactpersoon
FC Groningen wil een voetbalvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dit is ongewenst gedrag en dat wil de club zo snel mogelijk stoppen. Als ongewenst gedrag voorkomt, wil FC Groningen dat graag weten om de werknemer, vrijwilliger, of supporter daarbij te ondersteunen. De club nodigt mensen die te maken hebben met ongewenst gedrag, of dit constateren contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon.
 
De onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon – Roel Petter – zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. De vertrouwenscontactpersoon is te bereiken via Hij neemt dan binnen 24 uur contact met je op. Het e-mailadres is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken en niet om daar al te vertellen waar het over gaat.

Laatste nieuws