FC Groningen en Gemeente Groningen gaan samen voor Sociale Activering!

29 april 2021

Sport inzetten om maatschappelijke doelstellingen te behalen. Stichting FC Groningen in de Maatschappij en de Gemeente Groningen doen dit al sinds 2018 samen middels het maatschappelijke project Sociale Activering, waarbij een groep uitkeringsgerechtigden wordt geactiveerd op het voetbalveld. Het doel; een volgende stap naar een succesvolle toekomst zetten. Jongeren worden letterlijk in beweging gebracht. Richting een gezonde levensstijl, richting werk, richting opleiding, richting structuur en ritme in het dagelijks leven.   

Het project Sociale Activering geeft jongeren die – om wat voor reden dan ook – een afstand hebben tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid deze te verkleinen. Dit gebeurt door middel van coaching en sport. De trainers van FC Groningen verzorgen gedurende een periode van zes maanden twee keer per week voetbaltrainingen voor de groep jongeren. Daarnaast worden er in samenwerking met projectpartner USG Restart diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd. Ook worden de deelnemers intensief gecoacht door de professionals van USG Restart. Onlangs is een nieuwe groep deelnemers, die vanwege de coronamaatregelen al enige tijd in de wachtkamer zat, gestart.   
   
Kick-off   
De jongeren konden tijdens de kick-off voor het eerst met elkaar kennis maken in het Hitachi Capital Mobility Stadion om vervolgens hun programma voort te zetten op Sportpark Corpus Den Hoorn. Bekijk de kick-off van het traject in de video op onze Facebook-pagina. 
   
In een half jaar tijd worden de deelnemers klaargestoomd om vervolgstappen te nemen. Sport staat in het traject van Sociale Activering centraal en is tweeledig. Enerzijds is sport het middel om structuur en ritme te creëren en anderzijds is sport een doel op zich. Ook na het traject is het voor de deelnemers belangrijk om te blijven sporten. Lichamelijke en mentale gezondheid is namelijk de minimale vereiste om het maximale uit jezelf te halen.

SA

Gemeente Groningen   
Het project Sociale Activering is in 2018 van start gegaan en kent vele successen. Van de 47 voorgaande deelnemers zette ruim 87 procent een stap richting een mooiere toekomst, door werk te vinden, terug naar school te gaan, een werkleertraject te starten of op een andere manier te participeren in de maatschappij. Inmiddels is de vijfde groep in samenwerking met de Gemeente Groningen gestart. De Gemeente Groningen en FC Groningen hebben het streven om de komende jaren nog vele succesverhalen te realiseren. Want iedereen verdient het om te werken aan zijn of haar toekomst.  
  
In de ambitie om bewegingsarmoede te bestrijden wil Stichting FC Groningen in de Maatschappij in de nabije toekomst graag ook samen met andere gemeenten in het achterland van FC Groningen starten met het project Sociale Activering. 

Laatste nieuws