Samenwerking FC Groningen en Jeugdfonds Sport

3 oktober 2018

FC Groningen heeft een samenwerkingsverband gesloten met het Jeugdfonds Sport. Deze stichting maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub. Het fonds betaalt de contributie, of een deel daarvan, rechtstreeks aan de sportvereniging.

Via FC Groningen kan het Jeugdfonds Sport een groot aantal mensen bereiken en daarmee kinderen helpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de meer dan tweehonderd partnerverenigingen in het amateurvoetbal, die via de Trots van het Noorden zijn aangesloten bij het Amateurconvenant FC Groningen. Daarnaast zal het Jeugdfonds Sport bij diverse activiteiten van Stichting FC Groningen in de Maatschappij duidelijk zichtbaar zijn. Net als tijdens de thuiswedstrijden of andere evenementen binnen het Hitachi Capital Mobility Stadion, waar het logo van het Jeugdfonds Sport te zien zal zijn.

Achtergrond
Sporten is ontzettend gezond en goed voor de ontwikkeling van een kind. Daarnaast is sporten natuurlijk ook hartstikke leuk! Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten. Helaas is het niet voor ieder gezin mogelijk de sport van het kind te financieren. Het Jeugdfonds Sport is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen zijn van een sportvereniging. FC Groningen heeft vanaf het seizoen 2018/2019 een samenwerkingsverband met het Jeugdfonds Sport.

Hoewel Nederland één van de rijkste landen in de wereld is, groeien veel kinderen op in gezinnen die moeten rondkomen van het bestaansminimum. In de gemeente Groningen leeft een relatief groot gedeelte van de inwoners onder de armoedegrens. Een lidmaatschap bij een sportvereniging behoort dan niet tot de mogelijkheden. Hierdoor missen kinderen kansen om zich fysiek, mentaal en sociaal te ontwikkelen. 

Intermediair
Het Jeugdfonds Sport maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit die gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub. Het fonds betaalt (een deel van) de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging. Want meedoen geeft meer kansen.  In het jaar 2017 werden in de provincie Groningen via het Jeugdfonds Sport bijna 2.300 kinderen lid van een sportvereniging, terwijl ze anders aan de kant hadden moeten blijven. Dit aantal zal de komende jaren alleen nog maar verder stijgen.

Ouders kunnen overigens zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport. Aanvragen voor een bijdrage worden altijd gedaan door een intermediair, zoals een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Wanneer het Jeugdfonds Sport de aanvraag honoreert, krijgt het gezin een bevestigingsbrief thuisgestuurd en kan het kind worden aangemeld bij de sportvereniging. 

Samenwerking 
Voor het Jeugdfonds Sport is samenwerking met diverse partners heel belangrijk. Op deze manier worden er meer kinderen geholpen en wordt de verantwoordelijkheid voor een groep kwetsbare jongeren breed gedragen. Door een samenwerking met FC Groningen aan te gaan, kan Jeugdfonds Sport meeliften op het grote bereik dat FC Groningen heeft in de stad, maar ook in de regio. 

Net als het Jeugdfonds Sport vindt FC Groningen het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om te sporten. Het is niet alleen gezond voor lichaam en geest, sporten bij een vereniging helpt kinderen ook in de sociale ontwikkeling. Samen leren winnen en verliezen, respect tonen naar elkaar en op een goede manier leren samenwerken. FC Groningen zet zich daar met het Jeugdfonds Sport graag voor in. Samen werken we aan een mooiere toekomst voor kinderen en dus voor een mooiere samenleving.

Sportjudo6tot12

Laatste nieuws