RVO FC Groningen/Cambuur tekent overeenkomst met KNVB

2 december 2011

De jeugdopleiding van de Regionale Voetbalopleiding FC Groningen/Cambuur gaat officieel samenwerken met de KNVB. Hans Nijland, algemeen directeur van FC Groningen, en René Ahlers van de KNVB tekenden donderdag 1 december de officiële samenwerkingsovereenkomst op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen.

De KNVB en de regionale jeugdopleidingen hebben in het kader van het beleidsplan “samen scoren” en het rapport “voetballen in Nederland” de intentie uitgesproken samen te werken op het gebied van voetbal-, club-, kader- en talentontwikkeling. Daarnaast stemmen bond en clubs evenementen op elkaar af. De KNVB voert de regie in het ontwikkelen van het voetballen in Nederland, maar de beïnvloeding door beiden wordt vanaf heden onderstreept door de samenwerking. Binnen de gezamenlijkheid tussen KNVB en regionale jeugdopleiding kunnen ook samenwerkingsverbanden worden gesloten met overige voetbalaanbieders als onderwijs en overheid. Hoofd Jeugdopleiding Peter Jeltema licht toe: “In 2003 is FC Groningen gestart met het zogenaamde amateurconvenant, met als doel transparanter naar buiten te treden en meer en beter verantwoordelijkheid voor ‘het werkveld’ van het amateurvoetbal te ontwikkelen. Zonder amateurvoetbal geen betaald voetbal. Inmiddels is een grote schare (meer dan 150) clubs aangesloten en is de interne organisatie aangepast. Daarmee erkent de club het belang van een goede verstandhouding met het amateurvoetbal in de regio. Eén van de verplichtingen van de Regionale Voetbal Opleiding is het ondersteunen en beïnvloeden van de ‘voetbalregio’. Dat ligt dus in het verlengde van het amateurconvenant. Dit is een belang voor (jeugd)voetballer, (jeugd)kader, verenigingen en daarmee dus eveneens een belang van de KNVB. In de afgelopen seizoenen hebben we hiervoor als RVO in gezamenlijkheid met de KNVB in district Noord al een mooi podium weten te ontwikkelen. De ondertekening van de overeenkomst tussen beide partijen is  een formaliteit die daarbij hoort.” Ab van der Velde, coördinator voetbaltechnische zaken van de KNVB (district Noord), vult aan: “Met deze overeenkomst willen de KNVB en  beide Opleidingen (naast FC Groningen/Cambuur tekent ook SC Heerenveen/Emmen de overeenkomst - red.)  uitdrukking geven aan hun gezamenlijke medeverantwoordelijkheid voor hun omgeving. Die omgeving is het amateurvoetbal, de amateurverenigingen. Door middel van samenwerking en het benutten van elkaars sterke punten willen beide partijen de amateurverenigingen, het verenigingskader en voetballers (en voetbalsters) stimuleren tot en ondersteunen bij het verder ontwikkelen van, met name, het jeugdvoetbal.”

Laatste nieuws