Praktijkbijeenkomsten RVBS bereiken 86 personen

16 december 2019

In de afgelopen maanden zijn er drie praktijkbijeenkomsten gehouden bij de locaties van de Regionale Voetbalscholen (RVBS). Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd in samenwerking met de KNVB en waren gericht op het delen van praktische handvatten voor trainingen van de jongere leeftijdscategorieën. Er zijn hiermee in totaal 86 personen bij 26 verschillende clubs in het achterland van FC Groningen bereikt.

FCGKNVB 1

Byron Bakker, technisch coördinator van de RVBS, blikt terug: “In het kader van onze samenwerking met de gastclubs van onze Regionale Voetbalschool, organiseren we jaarlijks themabijeenkomsten in de regio. Dit keer zijn we in de organisatie en invulling van deze bijeenkomsten samen opgetrokken met de KNVB. We streven beiden naar hetzelfde doel, namelijk om voor zoveel mogelijk kinderen de training leuk en leerzaam te laten zijn”. 

Visie
Bakker: “Dit keer hebben we de bijeenkomsten, ten opzichte van vorige jaren, op een wat andere manier ingericht. We hebben getracht zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk van de verenging te komen, door gezamenlijk te kijken naar een training van de gastclub. Vooraf interviewde ik de betreffende trainer om achtergrond informatie te verzamelen. Denk daarbij aan de leeftijdsspecifieke kenmerken van zijn team, de doelstelling van de training en de vormen die op het programma stonden. Vervolgens bekeken we de training aan de hand van een observatie formulier, om dit vervolgens na afloop met elkaar te bediscussiëren”. 

Kennis
Daarnaast wilde FC Groningen en de KNVB clubs ook nog een achterliggende ideeën meegeven om de ontwikkeling van trainers te bevorderen. “We stimuleren bijvoorbeeld het aanstellen van een Hoofd Opleiding binnen elke club,” aldus Bakker. “Dit kan volgens ons een duurzame manier zijn om te zorgen voor kaderbeleid en deze persoon kan op zijn beurt ook feedback geven aan de jeugdtrainers. De functie en rol van een Hoofd Opleiding is dus ook zowel in de praktijk, als in het gesprek na afloop, uitvoerig aan bod gekomen.”

Bakker sluit af: “We kijken met een tevreden gevoel terug op enerzijds het delen van onze visie, maar voornamelijk ook op de gesprekken die tussen de clubs onderling ontstonden. Het is goed om te zien dat wij, in samenwerking met de KNVB, op deze manier een inspirerende en verbindende rol in de regio kunnen vertolken.”

FCGKNVB 2
FCGKNVB 3

Laatste nieuws