Positief netto resultaat FC Groningen over seizoen 2017/2018

14 november 2018

FC Groningen heeft de jaarcijfers over het seizoen 2017/2018 bekend gemaakt. De Trots van het Noorden heeft een positief netto bedrijfsresultaat gerealiseerd van 640.000 euro. Door dit financiële resultaat heeft de club het aangekondigde tekort op de begroting, tijdens de jaarlijkse persdag in augustus 2017, ruim voldoende ingelopen gedurende het seizoen 2017/2018.

Hoewel het operationeel bedrijfsresultaat (dit is het bedrijfsresultaat na rentelasten, maar voor het resultaat uit vergoedingssommen en belastingen) 1,9 miljoen euro negatief was, werd dit resultaat ruimschoots gecompenseerd door een positief resultaat uit de transferactiviteiten van 2,7 miljoen euro.
Na belastingen resulteert onder aan de streep een netto positief resultaat van 0,64 miljoen euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de club, dat per 30 juni 2018 een omvang heeft van 5,6 miljoen euro.

Televisierechten
FC Groningen moet een financiële inhaalslag boeken door met name een teruggang in de opbrengsten van de televisierechten op te vangen. Het collectieve niveau aan inkomsten, dat in Nederland onder de clubs werd verdeeld, bedroeg in het seizoen 2017/2018 ruim 71,3 miljoen euro. Op basis van een achtste plek van FC Groningen in het verdeelmodel op deze ranglijst van sportieve prestaties in de afgelopen tien seizoenen, leverde dit voor de club een aandeel op van 4,85%, oftewel een kleine 3,5 miljoen euro. Dit is circa 1,5 miljoen euro minder dan in het voorafgaande seizoen, doordat de directe concurrenten FC Utrecht en Vitesse op de sportieve ranglijst de Trots van het Noorden voorbij zijn gegaan. Een omzetverlaging die bij FC Groningen sterk zijn weerslag heeft op het ten opzichte van voorgaande seizoenen verslechterde bedrijfsresultaat.
 
Financiële basis goed
Door het positieve eigen vermogen van 5,6 miljoen euro en een goede liquiditeitspositie is de financiële basis onder FC Groningen goed te noemen. Algemeen directeur Hans Nijland toont zich tevreden over de gepresenteerde zwarte cijfers. “We hebben opnieuw laten zien dat het creëren van transferwaarde in de selectie en realiseren van transferresultaten een wezenlijk onderdeel uitmaken van onze bedrijfsvoering en -strategie. Doordat we hierin afgelopen seizoen – over de laatste tien jaren bezien – boven gemiddeld hebben gescoord, hebben we ook het tekort op de begroting seizoen 2017/2018 weten in te lopen en zelfs een winst geboekt, waardoor we er ook in zijn geslaagd ons eigen vermogen aan te zuiveren. We moeten echter doorlopend scherp blijven op aan de ene kant omzetverhoging en de andere kant het beheersen van onze bedrijfslasten.”

Lees hier het volledige jaarverslag seizoen 2017/2018.
Jaarverslag FC Groningen Beheer 2017/2018

cover

Laatste nieuws