Opschorten van huurlasten voor FC Groningen

24 juni 2020 / vandaag

FC Groningen heeft enkele weken terug een verzoek gedaan tot uitstel van betaling aan Euroborg NV omdat ook de Trots van het Noorden is getroffen door de vanuit overheidswege opgelegde coronamaatregelen. De gemeente Groningen is honderd procent aandeelhouder van Euroborg NV. Samen met Euroborg NV heeft de gemeente ervoor gekozen om zowel de rente en aflossing op de leningen van FC Groningen aan Euroborg NV als ook het huurcontract van FC Groningen met Euroborg NV met één jaar op te schuiven.

Deze constructie kost de gemeente geen geld, maar levert FC Groningen dit jaar wel financiële lastenverlichting op en daar is algemeen directeur Wouter Gudde heel blij mee. “Toen de ernst van de coronacrisis een ieder duidelijk werd, konden we al snel constateren dat ook FC Groningen het zonder hulp van supporters, sponsors en andere stakeholders heel lastig zou gaan krijgen. Naast bezuinigingen en het moeten treffen van harde interne maatregelen, hebben wij daarop bij stadioneigenaar Euroborg NV het verzoek tot uitstel en afstel gedaan voor de huur van de huisvesting van de club.”

poster voor stadion

Gudde vervolgt: “Via een campagne hebben we daarna ook de steun van supporters en sponsors gevraagd. Die hebben hierop tot nu toe zeer positief gereageerd en ons werkelijk heel goed geholpen, al zijn we er nog niet. Nu ook de gemeente zich in positieve zin bereid heeft verklaard ons verlichting te geven, kunnen we alleen maar stellen dat veel mensen in en om de club het heel goed voor hebben met FC Groningen en dat de club er voor veel mensen echt toe doet. Dat vermoeden hadden we al wel, maar het is fantastisch om te zien dat in zeer moeilijke tijden dit in woord en gebaar wordt bevestigd. We zijn iedereen die tot nu toe een steentje heeft bijgedragen aan het door de crisis loodsen van de club enorm dankbaar.”

Gasterra

Praat mee

Laatste nieuws