Nieuwe opzet competitiemodel voor standaardteams

20 april 2022

Met ingang van het seizoen 2022/2023 wil de KNVB wijzigingen doorvoeren in het competitiemodel, omdat de laatste jaren een behoorlijke scheefgroei is ontstaan. Dit heeft onder meer te maken met de verschuiving van de zondag naar de zaterdag. Ambasadeur van het Amatateurconvenant Jan van Driel beschrijft de situatie.  

De KNVB is, na een onderzoek onder clubs, trainers en spelers, tot de conclusie gekomen dat het volgende scenario het beste aan de wensen voldoet.
Met ingang van seizoen 2023/2024:
1. krijgt de Hoofdklasse een nieuwe naam en wordt het de Vierde Divisie en zal bestaan uit vier poules;
2. wordt er gemengd ingedeeld in de Derde en Vierde Divisie en de Eerste klasse. Gemengd indelen betekent zaterdag en zondag bij elkaar in één poule, waarbij de thuisspelende vereniging de speeldag bepaalt. Principiële zaterdagclubs behouden het recht op zaterdag te spelen;
3. wordt over de seizoenen 2022/2023 en 2023/2024 het aantal Eerste klasse poules teruggebracht van 11 naar 8. Voor de Tweede klasse gaan die van 22  naar 16 en voor de Derde klasse van 42 naar 32. Totaal een vermindering van 19 poules;
4. wordt in de Vierde en Vijfde klasse flexibel omgegaan met het aantal teams per poule. Om zodoende maatwerk te kunnen leveren en om de reisafstanden te beperken;
5. gemend voetbal zal vanaf het seizoen 2023/2024 nog niet gaan gelden voor de Tweede klasse en lager maar zal zeer waarschijnlijk uiteindelijk wel het doel zijn.

Aan het eind van de seizoenen 2022/2023 en 2023/2024 vindt er een versterkte degradatie plaats, zodat de optimale piramide met ingang van het seizoen 2024/2025 is gevormd. Door minder poules per klasse zullen van de Eerste t/m de Derde klasse in zijn totaliteit zo’n 400 teams moeten degraderen. Gebaseerd op de huidige poulegroottes zullen uit de Eerste klasse 41 teams moeten degraderen. Dit werkt door in de Tweede klasse, namelijk deze toevoeging van 41 teams plus het aantal teams door de vermindering van het aantal poules. Dit geldt dan vervolgens in de Derde klasse. Door een brede invoering van de Vierde en Vijfde klasse zal er ook versterkt worden gedegradeerd uit de Vierde klasse.

De KNVB Ledenraad zal op 18 juni 2022 een definitief besluit nemen over de voorgestelde veranderingen. Wel al uit betrouwbare bronnen vernomen, dat men in zijn algemeenheid positief reageert op deze wijzigingen. 

Lees hier het document van de KNVB over de voetbalpiramide >>

Laatste nieuws