‘Naast respect hoort er ook emotie bij sport’

17 december 2012

Na afloop van de competitiewedstrijd FC Groningen – VVV-Venlo (0-0) gingen de gesprekken met name over de actie van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De leidsman toonde zaterdagavond tijdens het duel een bandje aan trainer Robert Maaskant met daarop het woord ‘respect’. Naar aanleiding van dit optreden en de reactie daarop van Maaskant is er in de media veel over dit voorval gezegd en geschreven.

Algemeen directeur Hans Nijland zegt dat er sinds zaterdagavond enkele tientallen reacties bij de club zijn binnengekomen op het voorval. “En die lopen nogal uiteen.” In sommige e-mails wordt daarbij verwezen naar de tragische gebeurtenissen onlangs in Almere, waar bij een amateurwedstrijd een grensrechter is gemolesteerd met de dood tot gevolg. “Heel Nederland heeft hiervan afstand genomen en ook het betaald voetbal heeft bij dit vreselijke incident stil gestaan,” zegt Nijland. “We zullen elkaar erop moeten blijven wijzen dat er grenzen zijn en alleen door elkaar te corrigeren kunnen we mogelijke herhaling op een voetbalveld voorkomen. Het betreft hier een breder maatschappelijk probleem, dat om veel aandacht vraagt.” Normaal gedrag
Nijland gaat verder: “In het betaalde voetbal worden op de velden weliswaar beslissingen in twijfel getrokken, maar na afloop geven spelers, trainers en officials elkaar – zoals het hoort – een hand en accepteert en respecteert men de afloop. Spelers, trainers en officials van FC Groningen staan normaal fatsoenlijk gedrag voor. Wij spreken elkaar hierop ook aan. Tijdens wedstrijden hoort er naast respect echter ook emotie bij de sport. Dat maakt sport namelijk zo mooi. Het is ondenkbaar dat bij voetbalwedstrijden geen emotionele reacties meer zullen voorkomen, als die maar binnen de fatsoensnormen blijven.” Nijland wil benadrukken dat in de reactie van Maaskant van afgelopen zaterdag niets onfatsoenlijks of verwerpelijks zat. “Hij reageerde slechts op een vermeende overtreding op Género Zeefuik. Maaskant gebruikte daarbij geen enkel onvertogen woord. Niettemin kwam Gözübüyük naar de zijkant van het veld om Maaskant het bandje met ‘respect’ erop te tonen. Dat respect was er echter absoluut. Er was geen heftige reactie.” Statement
Nijland beëindigt zijn reactie met een duidelijk statement. “De directie van FC Groningen stelt zich op het standpunt dat alle medewerkers van de club, van jong tot oud, zich fatsoenlijk dienen te gedragen. Indien dit niet het geval is, zal de betreffende persoon hierop worden aangesproken en volgen er mogelijk sancties. Dit is echter in het geval van Maaskant absoluut niet aan de orde. Het door de scheidsrechter tonen van het ‘respect-bandje’ was in onze ogen niet nodig. Wij hebben hierover ook contact gehad met KNVB-directeur Bert van Oostveen en wat ons betreft is de zaak hiermee afgedaan.”

Laatste nieuws