Muziekkeuze onderwerp van gesprek in supportersoverleg

10 september 2018

Elke zes weken komen een tiental supporters en clubvertegenwoordiger van FC Groningen bij elkaar in het zogeheten supportersoverleg in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Daar worden allerlei zaken rondom FC Groningen besproken die door de fans worden aangebracht. Supporterscoördinator Matthias Mulder is hierbij de verbindende persoon tussen de supporters en de club FC Groningen.

In de afgelopen bijeenkomst waren stadionspeaker Jan Wildeman en zijn rechterhand 'DJ' Dirk van Nieuwpoort te gast om hun rol rondom de wedstrijd nader toe te lichten en daarnaast in gesprek te gaan over mogelijke verbeteringen van geluid en de aanloop naar de wedstrijd.

Line-up
In de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle was naar aanleiding daarvan direct een noviteit te horen. De namen van de elf basisspelers werden omgeroepen nadat de line-up was geweest en de 'toss' plaatsvond. Ook de muziekkeuze en -kleur voor de wedstrijd, in de rust en na afloop van de wedstrijd werd nog eens bediscussieerd en er werd afgesproken elkaar doorlopend te blijven aanspreken op wensen en mogelijkheden, waarbij de basisgedachte is iedereen in het stadion zijn eigen wedstrijdbeleving te laten verbeteren door de juiste muziek op de juiste momenten. Supporters die hierover hun mening willen geven, kunnen hun inbreng kwijt per e-mail via

Aankleding
De aankleding van het stadion met behulp van de financiën vanuit de FAN-obligaties kwam ook aan bod. Na een proef met de eerste kolommen op de Noordtribune zullen ook de overige circa vijftig kolommen onder handen worden genomen. En is een mooie 'fish-eye'-foto geplaatst op de binnenomloop er hoogte van Vak T op de Koeman Familie Tribune.

Voor de winterstop zal er op de Tonny van Leeuwen Tribune een enorme afbeelding van de clubicoon Van Leeuwen worden geplaatst op de binnenomloop. In de rondvraag kwamen vervolgens diverse praktische zaken en suggesties aan het bod. Begin oktober is de volgende supportersbijeenkomst.

Laatste nieuws