Koppen in het jeugdvoetbal

1 oktober 2018

Drie bewegingswetenschappers van de Rijksuniversiteit in Groningen gaan in samenwerking met de UEFA, KNVB en FC Groningen een onderzoek starten naar de frequentie en de gevolgen van het koppen in het jeugdvoetbal. Verenigingen, aangesloten bij het Amateurconvenant, hebben de kans om jeugdteams aan te melden voor dit onderzoek. 

koponderzoek1819

Belang en doel van het onderzoek
De UEFA wil in 8 Europese landen graag in kaart brengen hoeveel er wordt gekopt in het jeugdvoetbal. In samenwerking met het UMCG/Rijksuniversiteit Groningen en FC Groningen zal er onderzoek worden gedaan naar kopgedrag in het jeugdvoetbal in Nederland. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn voor de UEFA om vervolgonderzoek te doen naar de eventuele effecten van koppen bij kinderen. Wanneer uiteindelijk  blijkt dat er negatieve effecten zijn van koppen op de hersenen van jeugdvoetballers kunnen er door de UEFA eventueel preventieve maatregelen worden doorgevoerd.
 
De gang van zaken tijdens het onderzoek
Tijdens minimaal één competitiewedstrijd en één training worden jeugdteams geflmd. Deze videobeelden  worden vervolgens geanalyseerd om inzicht te krijgen in de kopfrequentie en het type koppen in diverse leeftijdscategorieën. In geval van het ontstaan van een hoofdblessure zouden we graag een korte vragenlijst afnemen over de aard, ernst en medische behandeling van deze blessure. Indien dit voorkomt, zal in een aparte procedure voorafgaand aan de afname van deze vragenlijst toestemming worden gevraagd aan de speler en ouders.
 
Vertrouwelijkheid van gegevens
De videobeelden zullen worden geanalyseerd door het onderzoeksteam. Er zal enkel worden gekeken naar het aantal kopballen, de type kopballen en de situaties waarin dit plaatsvindt gedurende de wedstrijd. De gegevens zullen alleen beschikbaar komen voor de onderzoekers voor de wetenschappelijke doeleinden die in dit artikel zijn beschreven. Gegevens zullen niet te herleiden zijn tot individuele spelers of speelsters.
 
Interesse
Bij interesse en/of vragen kan contact worden opgenomen met de onderzoekers Celine Bouwmeester, Lars Edel en Koen Lemmink per e-mail via: projectkoppenrug@gmail.com of telefonisch via: 0611816791.
 
Centrum voor Bewegingswetenschappen
UMCG/Rijksuniversiteit Groningen

koponderzoek1819

Laatste nieuws