Kaarten bekerduel Groningen-Volendam voor klanten voedselbank

5 december 2014

In een gezamenlijke actie stellen FC Groningen en Arriva gratis wedstrijdkaarten en vervoer ter beschikking aan cliënten van de voedselbank voor de bekerwedstrijd FC Groningen – FC Volendam op woensdag 17 december in Euroborg.

Vorig jaar heeft FC Groningen in samenwerking met Arriva een zelfde soort actie gehouden. En het jaar daarvoor werd een vergelijkbare geste opgezet samen met de gemeente Groningen. Ook toen konden klanten van de voedselbank gebruik maken van de mogelijkheid gratis een wedstrijd van FC Groningen in Euroborg te bezoeken. Dit jaar kiest FC Groningen in samenwerking met Arriva ervoor 350 cliënten van de voedselbank Hogeland en 350 cliënten van de voedselbank Appingedam/Delfzijl uit te nodigen bij een voetbalwedstrijd in Euroborg. Met alleen het verstrekken van gratis kaarten dreig je het doel te missen als de uitgenodigde mensen (financieel) niet in staat zijn naar Euroborg te komen. Daarom heeft Arriva aangeboden voor deze mensen het treinvervoer op de trajecten Roodeschool-Groningen en Delfzijl-Groningen rondom de wedstrijd op woensdag 17 december gratis aan te bieden. Aangezien het duel met FC Volendam een bekerwedstrijd betreft en er sprake is van recettedeling met de tegenstander, diende de club uit Volendam met deze actie in stemmen. FC Volendam heeft hierop positief gereageerd en draagt derhalve bij aan deze actie voor de minder bedeelden in Groningen. De distributie van de kaarten wordt verzorgd door de betreffende voedselbanken. FC Groningen wil met deze actie één van haar kernwaarden benadrukken, namelijk het zijn van een 'volksclub'. De Trots van het Noorden wil zo toegankelijk mogelijk zijn voor alle lagen van de bevolking. Dat geldt ook voor het bezoeken van wedstrijden in Euroborg door supporters, die het financieel het zwaarst hebben. Voor een steeds grotere groep mensen is het financieel onmogelijk om te voorzien in hun dagelijkse kosten voor levensonderhoud. Deze mensen zijn onder meer aangewezen op een voedselpakket van de voedselbank. Met de gratis kaarten en het vervoer naar Euroborg voor klanten van de voedselbank voor de wedstrijd van FC Groningen tegen FC Volendam slaan club en Arriva de handen ineen om de financieel meest kwetsbare mensen van Groningen een leuk uitje te bezorgen in de dure decembermaand.

Laatste nieuws