Iedereen die zich herkent in deze ideële doelstelling; doe mee!

20 juni 2021

Dagelijks voldoende bewegen is belangrijk voor lichaam en geest. Alleen voldoet een heel groot gedeelte van de Nederlanders niet aan de minimale bewegingsnorm. Er is bewegingsarmoede ontstaan en dat is een serieus probleem, zeker in Noord-Nederland. Tijd voor actie! FC Groningen heeft een maatschappelijke missie: iedereen in beweging krijgen en bewegingsarmoede verslaan. Voorzitter van Stichting FC Groningen in de Maatschappij Max van den Berg en bestuurslid en dean van het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Kris Tuinier zijn blij met de aanvoerdersrol die FC Groningen oppakt, maar weten dat de Trots van het Noorden dit probleem niet alleen kan tackelen. “Veel partners zullen goed moeten gaan samenwerken."

De motorische vaardigheid holt achteruit, één op de acht kinderen heeft overgewicht en als er niks gebeurt, is in 2040 twee van de drie volwassenen te zwaar. Een doemscenario. Sport is belangrijk voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van mensen. Voldoende bewegen is de minimale vereiste om het maximale uit jezelf te halen. Met het bepalen van de maatschappelijke doelstelling om bewegingsarmoede aan te pakken, kiest FC Groningen duidelijk een richting die past in het karakter van de club.
 
Samen in beweging
“Bewegen past heel goed bij een volksclub als FC Groningen,” stelt Max van den Berg, voormalig commissaris van de Koning en al jaren voorzitter van Stichting FC Groningen in de Maatschappij. “Hierdoor blijft de club heel dicht bij zichzelf. Supporters zien de voetballers wekelijks succes hebben doordat onze spelers goed bewegen. Daarnaast heeft de club heel veel kennis in huis als het gaat om bewegen.”
 
Als dean van het Instituut voor Sportstudies aan de Hanzehogeschool Groningen is Kris Tuinier dagelijks bezig met sport en bewegen. Het is hun missie om het kloppende sporthart van Noord-Nederland te zijn. Door mensen in beweging te krijgen en door te onderzoeken welke aanpak aanslaat. “Dat gaat geweldig samen met de doelstelling van FC Groningen. We gaan het achterland samen in beweging krijgen. FC Groningen heeft ook nog eens een omgeving waarin we onze studenten goed kunnen opleiden en de club heeft goed oog voor het ontwikkelen van talent. We kunnen samen onderzoeken welke aanpak het beste aanslaat in ons achterland.”

_M7A7437

Inspiratiemerk
FC Groningen is volgens Tuinier het meest aansprekende merk van Noord-Nederland. De club weet doelgroepen te bereiken die voor politiek of ambtenarij onbereikbaar zijn geworden. Mensen die denken in een uitzichtloze positie te zitten, om wat voor reden dan ook, kunnen volgens Tuinier door FC Groningen worden getriggerd.
 
“FC Groningen is een inspiratiemerk. De club is in staat een vicieuze cirkel te doorbreken, het om te draaien, mensen de eerste stap weer te laten zetten. Binnen FC Groningen is er veel verstand van bewegen en een gezonde leefstijl aanwezig, anders kun je geen topsporters trainen en opleiden. Dat maakt de boodschap over meer en beter bewegen heel geloofwaardig. Wanneer die informatie wordt gedeeld met bepaalde doelgroepen, levert dat heel veel op.”
 
Kracht
De unieke aantrekkingskracht van FC Groningen kwam volgens zowel Tuinier als Van den Berg onder meer aan het licht tijdens het uitrollen van het project ‘De FC Groningen Scholentour’. De Trots van het Noorden gaat daarbij op bezoek bij alle basisschoolleerlingen in de provincie om een gymles over te nemen. “Zo worden jonge kinderen op school geïnspireerd door FC Groningen,” aldus Van den Berg. “De motorische vaardigheid gaat hard achteruit, kinderen hebben meer moeite met bewegen en dus is het goed om meer en beter bewegen op jonge leeftijd te stimuleren. Dat kan uitstekend via FC Groningen.”
 
De welwillendheid van basisscholen om mee te doen aan het project van de Groningse Eredivisieclub bevestigt de eerdere woorden van Tuinier over de kracht van het merk FC Groningen. “De basisscholen worden gezien als dé oplossing voor alles,” aldus Tuinier. “Zij moeten zoveel, dat ze aan een heleboel dingen logischerwijs niet toekomen. Maar toen FC Groningen de uitvraag deed, had de club binnen twee weken een respons van 95%. Dat is ongekend en het tekent de kracht van FC Groningen. Soms vraag ik me af of de mensen binnen de club dat zelf wel voldoende beseffen. De FC laat echt vele harten sneller kloppen.”

_M7A7411

Partners
De FC Groningen Scholentour is één van de vele projecten van de club in het kader van het meer en beter bewegen programma. Ook zijn de trainers van FC Groningen geregeld in woonwijken te vinden. Echter, het eenmalig overnemen van een gymles, of een paar keer training geven op het pleintje in de buurt, gaat het probleem van bewegingsarmoede niet oplossen. Daar is veel meer voor nodig, daar zijn veel meer partijen voor nodig.
 
De beide bestuursleden van Stichting FC Groningen in de Maatschappij hopen dat FC Groningen een aanvoerder wordt van een groot team met partners dat gezamenlijk het maatschappelijke probleem van bewegingsarmoede gaat oplossen. Van den Berg: “We kunnen niet doorgaan met aan de achterkant gezondheidsproblemen oplossen, we moeten aan de voorkant komen. Daar heeft de hele samenleving wat aan. Het bedrijfsleven heeft fitte werknemers nodig, de sportclubs raken nog dieper verankerd in de samenleving en ook de verzekeraars zijn er bij gebaat dat mensen gezonder gaan leven. Als je kunt scoren op gezondheid, dan is dat iets om heel trots op te kunnen zijn. Een missie die breed gedragen dient te worden, er moeten veel meer mensen bij worden betrokken.”
 
Gezondheid en toekomst
Stichting FC Groningen in de Maatschappij heeft een ANBI-status, wat betekent dat al het geld dat aan de stichting wordt gedoneerd, daadwerkelijk wordt gebruikt voor maatschappelijke doeleinden. “Dat kan interessant zijn voor bepaalde partners,” zegt Tuinier. “Dit is dé kans voor topsportclubs, het bedrijfsleven, de semipublieke sector en vele andere partijen om samen te werken en elkaar te inspireren.”
 
“Ik hoop op een zwaan-kleef-aan-effect. Iedereen die zich herkent in deze ideële doelstelling, doe mee! Het probleem is zo groot, daar zijn heel veel partners voor nodig. Het gaat om de gezondheid en toekomst van onszelf en onze kinderen. Alle partners zullen goed moeten gaan samenwerken. Alleen dan kunnen we zorgen voor een echte kentering.”

_M7A7399

Sport doorbreekt bubbels
Samen sporten betekent niet enkel het werken aan een betere fysieke versie van jezelf. Ook het sociale aspect van sport is niet te onderschatten groot. Zowel Tuinier als Van den Berg kunnen dit benadrukken in een persoonlijk voorbeeld.
 
Tuinier: “Sport – en met name voetbal – is al mijn hele leven heel belangrijk. Het heeft me als kind zelfvertrouwen gegeven en ik voetbal nog steeds. Sport doorbreekt bubbels. Je vormt een team met mensen die in hun dagelijks werk advocaat zijn, in de groenvoorziening werken, of dean van een onderwijsinstelling zijn, zoals ik. Een dergelijke diversiteit zie je bijna nergens in de maatschappij, alleen op het sportveld of op de tribunes bij FC Groningen. Sport wordt niet voor niets na het gezin en school ook wel het ‘derde milieu’ genoemd. Nelson Mandela heeft meerdere mooie uitspraken over sport: ‘Sport spreekt een taal, die de jeugd overal ter wereld begrijpt’ is één die ik erg mooi vind.”
 
Max van den Berg heeft een lange en indrukwekkende politieke carrière achter de rug. Op zijn 24ste werd hij al wethouder in Groningen “Het was heel stressvol, vol spanningen en daaronder ging ik fysiek gebukt. Jan van der Tuin, een badmeester destijds, zag dat en bleef me uitnodigen om te gaan lopen, fietsen en zwemmen. Hoewel ik het heel druk had, ging ik met hem mee en sporten werd iets dat ik niet kon missen. Door het sporten ben ik altijd overeind gebleven. Tot op de dag van vandaag; om in beweging te blijven en het hoofd vrij te maken.”

Laatste nieuws