Harde maatregelen bij FC Groningen in coronacrisis

11 mei 2020 / vandaag

FC Groningen heeft harde maatregelen moeten treffen als gevolg van de coronacrisis. Voor elf medewerkers is geen plaats meer in de organisatie, vijf openstaande vacatures worden niet ingevuld en naar alle aflopende tijdelijke contracten wordt zeer kritisch gekeken. Tevens hebben spelers, staf, directie en alle andere medewerkers van de Trots van het Noorden zich bereid verklaard een loonoffer te brengen om de club in de benen te houden, hetgeen de komende dagen verder op papier wordt uitgewerkt. Daar bovenop ziet de directie van FC Groningen af van gerealiseerde bonussen, waarop de directieleden recht hadden.
 

Daarnaast heeft FC Groningen bij Euroborg NV, de eigenaar van het Hitachi Capital Mobility Stadion en het TopsportZorgCentrum, een verzoek tot uitstel en afstel van de huur gedaan. Al deze maatregelen zijn noodzakelijk om FC Groningen door de crisis te slepen.
 
Reactie Wouter Gudde
Algemeen directeur Wouter Gudde: “Dit is een inktzwarte dag voor elf collega’s. Aan medewerkers te moeten melden dat er geen plaats meer voor hen is binnen de organisatie in deze tijd is zeer pijnlijk. Het was voor veel mensen bij FC Groningen een zeer emotionele dag. Als directie en management worden wij echter geacht beslissingen te nemen, die in het belang zijn van de continuïteit van de club. En in crisistijd weegt dit extra zwaar. Op dit moment is het overleven van de huidige crisis prioriteit nummer één, twee en drie voor heel FC Groningen.”
 
Sociaal plan
Gudde geeft aan dat medewerkers voor wie geen plaats meer is bij de club zo goed mogelijk worden ondersteund en begeleid. “Er is een sociaal plan, met onder meer een outplacementtraject en iedereen krijgt daar waar mogelijk de hulp die nodig is richting een nieuwe toekomst. Vandaag (maandag 11 mei – red.) hebben wij de hele dag gesprekken gevoerd met het voltallige personeel. In groepjes en individueel. We zijn gezamenlijk begonnen met een algehele toelichting op de stand van zaken en hebben de dag ook gezamenlijk afgesloten om een emotionele dag te verwerken, want hoe moeilijk op sommige momenten ook: we moeten wel door.”
 
Financiële schade
Gudde geeft daarbij inzicht in de financiële gevolgen van de coronacrisis voor FC Groningen. “Doordat wij dit seizoen niet hebben kunnen afmaken en we volgend jaar rekening moeten houden met een economische terugval, verwachten wij op dit moment al een financiële schade te lijden van 5 miljoen euro. Komen daar komend seizoen wedstrijden bij zonder publiek, dan loopt dit bedrag per thuisduel met 400.000 euro op. Naast alle maatregelen die we intern hebben genomen, maken wij gebruik van overheidsregelingen (de NOW-regeling – red.) en dekken wij het voorlopige tekort door 2,5 miljoen euro van ons investeringsbudget af te halen. Dit budget hebben we afgelopen seizoen bij elkaar verdiend door transfers met als doel te investeren in de selectie en faciliteiten voor het stadion in het seizoen 2020/2021. Daar gaat nu voor een groot gedeelte een streep door. Echter willen wij wel actief blijven op de transfermarkt, op zoek naar directe versterkingen, want zonder een goede eerste selectie kunnen wij de continuïteit van de club ook niet garanderen.”
 
Maximaal offer
Volgens Gudde gaat er nu een volgende fase aanbreken. “Als club hebben wij met de genoemde maatregelen en alle verdere interne kostenbesparingen, die al zijn gerealiseerd, een maximaal offer gebracht. Om te overleven hebben we nu ook de steun nodig van onze supporters, sponsors en de overheid. Daarmee beginnen we woensdag (13 mei – red.). Supporters en sponsors kunnen bijdragen aan het in de benen houden van de club én hebben een grote invloed op de grootte van de investerings-pot van de club.”
 
Gudde geeft aan dat hierbij twee dingen van groot belang zijn. “Wij hopen allereerst dat zo min mogelijk supporters en sponsors aanspraak maken op een tegemoetkoming voor de vier gemiste thuiswedstrijden in het afgelopen seizoen en dat zij gebruikmaken van ons voorstel, dat wij dus op 13 mei gaan presenteren. Ten tweede hopen wij dat zoveel mogelijk supporters en sponsors hun seizoenkaart of sponsorovereenkomst voor het seizoen 2020/2021 verlengen. En de club doet de belofte dat we voor iedere thuiswedstrijd die wij komend seizoen vanuit overheidswege zonder publiek moeten spelen, vanwege het coronavirus, geld teruggeven. Het zou de club echt pijn doen als je je seizoenkaart of sponsorcontract nu al wel kunt verlengen, maar dat nog niet doet.”
 
Huurlasten
Naast de maatregelen waardoor het personeel wordt getroffen, heeft FC Groningen bij stadioneigenaar Euroborg NV – waarvan de gemeente Groningen de enige aandeelhouder is – ook het verzoek tot uitstel en afstel gedaan voor de huur van de huisvesting van de club. Gudde zegt over deze stap: “Doordat we in ieder geval tot 1 september geen wedstrijden mogen spelen en we de afgelopen weken hiervoor het stadion evenmin konden gebruiken, betalen we huur voor iets waarvan we geen gebruik kunnen maken.”
 
Gudde doet een beroep op de overheid om mee te denken in deze crisistijd, want zolang er niet met publiek gevoetbald mag worden – en er dus sprake is van inkomstenderving – is het betalen van de huur een probleem voor FC Groningen. ”Die lasten kunnen we niet betalen als we geen of nauwelijks inkomsten kunnen genereren uit met name kaartverkoop en horecaomzet. Wij realiseren ons maar al te goed dat niemand iets kan doen aan deze situatie die – net als voor iedereen geldt – ons is overkomen en daarom zal iedereen voor een deel aan de oplossing moeten bijdragen. Wij denken dat het voor de gemeente, zeker ook op de lange termijn, van belang is dat FC Groningen een gezonde huurder is.”

westman-stadion-leeg
Gasterra

Praat mee

Laatste nieuws