HANNN blijft Stichting FC Groningen in de Maatschappij trouw

13 april 2022

Healthy Ageing Network North Netherlands (HANNN) heeft zich voor drie extra seizoenen verbonden aan Stichting FC Groningen in de Maatschappij. Als programmapartner bouwt HANNN tot minimaal medio 2025 mee aan diverse Meer en Beter bewegen-programma’s die bijdragen aan meer gezonde jaren. De samenwerking richt zich op verschillende leeftijdsgroepen zoals beweegactiviteiten voor schoolkinderen, leefstijlprogramma’s voor volwassenen en Walking Sports voor ouderen. 

HANNN

Het Meer en Beter Bewegen van FC Groningen en Meer Gezonde Jaren waar HANNN voor staat, gaan hand in hand in de samenwerking in de strijd tegen bewegingsarmoede. Als programmapartner draagt HANNN bij aan het structureel in beweging brengen van beide doelgroepen. Naast het versterken van bestaande programma’s zoals de FC Groningen Scholentour en het HANNN Walking Football Festival met de FC Groningen OldStars, zullen beide organisaties ook samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
 
HANNN werd opgericht in 2009 om bij te dragen aan Meer Gezonde Jaren in Noord-Nederland. HANNN mobiliseert alle partijen die een bijdrage kunnen leveren aan een gezondere samenleving, en legt verbindingen tussen het formele gezondheidssysteem en gezondheidsinitiatieven van inwoners. Voorbeelden hiervan zijn de gezonde huiskamer en de website meergezondejaren.nl. Door haar uitgebreide netwerk en specifieke kennis van zaken is HANNN een betrokken en goede partner voor partijen die zich inzetten voor een gezonder leven. Hierdoor wordt FC Groningen niet alleen versterkt in haar beweegprogramma’s, maar ook in de netwerkmogelijkheden om te groeien.
 
"Vergrijzing en gezondheid zijn de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Daarbij is het belangrijk om alle generaties te bereiken en manieren te vinden om bij te dragen aan meer gezonde jaren. We zijn dan ook blij dat we in dit partnerschap met Stichting FC Groningen in de Maatschappij kunnen werken aan nieuwe concepten, aan zichtbaarheid en aan het betrekken van nieuwe organisaties bij deze gezamenlijke strijd,” aldus HANNN-directeur Daan Bultje.
 
HANNN is al jaren aan de maatschappelijke stichting van FC Groningen verbonden en sinds Stichting FC Groningen in de Maatschappij de focus op het bestrijden van bewegingsarmoede heeft gericht, passen beide partners nog beter bij elkaar. Simon Cageling, manager van Stichting FC Groningen in de Maatschappij, is zeer blij met het continueren van de samenwerking.
 
“We weten heel goed dat FC Groningen het probleem van bewegingsarmoede niet in haar eentje kan oplossen. Daar zijn veel goede partnerships voor nodig, met andere sportclubs, met het bedrijfsleven, met andere organisaties en instanties. Het is mooi dat we de komende jaren blijven samenwerken en HANNN voor minimaal drie seizoenen programmapartner wordt van liefst twee beweegprogramma’s. Zowel FC Groningen als HANNN staan voor een gezond leven en zien daarin het absolute belang van meer en beter bewegen. Door de handen ineen te slaan en nog intensiever samen te werken tijdens de beweegprogramma’s Scholentour en OldStars kunnen we de volgende stappen zetten.”

Business Lounge Campagne - GROAJA - ROGA VISUALS-1446

Laatste nieuws