Gevraagd: nieuwe vertegenwoordiger (m/v) Koeman Tribune

4 september 2012

FC Groningen heeft eind 2009 in samenspraak met afgevaardigden van de supportersverenigingen een Klankbordgroep in het leven geroepen. Dit adviesorgaan sluist gevraagd en ongevraagd signalen door, die leven onder het publiek, richting de club en treedt ten minste vier keer per seizoen in overleg met directie en management van FC Groningen.

De Klankbordgroep bestaat uit zeven personen. Naast vertegenwoordigers van de Supportersvereniging FC Groningen, Groningen Fanatics, de Rolly-Side en de Z-Side, komt er vanuit de Koeman Tribune, Piet Fransen Tribune en Tonny van Leeuwen Tribune elk één vertegenwoordiger. Vanaf heden is er een vacature voor de vertegenwoordiger van de Koeman Tribune binnen deze Klankbordgroep. Heb jij een seizoenkaart op de Koeman Tribune en ben je bereid om deze tribune actief te vertegenwoordigen tijdens en buiten de overlegmomenten van de Klankbordgroep?

Vul dan uiterlijk maandag 10 februari onderstaand formulier in. Er zal vervolgens contact worden opgenomen voor een gesprek. Tijdens het Klankbordgroep-overleg van dinsdag 11 februari zal uit de lijst met aanmeldingen één kandidaat gekozen worden.

Laatste nieuws