FC Groningen steunt doelstelling actie; zorgen over de uitvoering

4 december 2009

Onze supporters zijn voornemens om zondag 13 december naar de wedstrijd Sparta Rotterdam-FC Groningen op eigen vervoer af te reizen naar Rotterdam, terwijl voor deze wedstrijd een (halve) buscombi van toepassing is.

Supporters hebben aangekondigd deze wedstrijd te willen aangrijpen om op ludieke wijze te demonstreren tegen verplichte bus- en autocombi’s naar uitwedstrijden. FC Groningen deelt de onvrede onder supporters. Wij zouden als club ook graag zien dat  fans die zich fatsoenlijk gedragen zonder allerlei voorwaarden de uitwedstrijden kunnen bezoeken. De burgemeester van de stad waar wordt gespeeld bepaalt echter de wijze van vervoer.

Zorgen
FC Groningen heeft zorgen over de manier van demonstreren, aangezien voor deze wedstrijd een verplichte (halve) buscombi is opgelegd. Mogelijke onenigheden tijdens de demonstratie zullen juist een averechts effect hebben. Het uitvak blijft voor deze supporters gesloten, aangezien FC Groningen zich dient te houden aan de opgelegde (halve) buscombi zoals deze door de burgemeester van Rotterdam is bepaald.

FC Groningen zal in de toekomst de dialoog blijven zoeken bij vooroverleggen en zal er alles aan doen om zo reëel mogelijke vervoersregelingen te bewerkstelligen.

Laatste nieuws