FC Groningen krijgt persoonlijk antwoord van Rutte

13 september 2012

FC Groningen heeft een antwoord gekregen van minister-president Mark Rutte op de brief die de club vorige week heeft geschreven aan de VVD-leider. In een persoonlijk door Rutte ondertekend schrijven, gaat de lijsstrekker van de grootste politieke partij van Nederland in op de invoering van de crisistax en de doorberekening van politie-inzet bij voetbalwedstrijden.

FC Groningen vroeg Rutte vorige week naar zijn standpunt in deze kwesties. De Trots van het Noorden is van mening dat het doorvoeren van een crisistax bij betaald voetbalorganisaties haar doel voorbij schiet omdat de extra belasting van 16 procent, die wordt opgelegd bij jaarsalarissen vanaf 150.000 euro bruto, voor rekening komt van de werkgever, dus in dit geval de clubs. Dwarszit
Wat FC Groningen daarbij ook dwarszit, is dat deze maatregel met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 in zou gaan en hierin door clubs niet is voorzien bij het opstellen van de begroting en hierop dus evenmin nog kan worden geanticipeerd. Daarnaast vroeg FC Groningen zich in de brief af of de kosten van politie-inzet – naast het betaalde voetbal – ook worden doorberekend aan andere organisaties van evenementen, zoals een avondvierdaagse of festivals. Prinsjesdag
In zijn antwoord meldt Rutte dat het kabinet van mening is dat de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 noodzakelijk zijn voor het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarnaast schrijft Rutte dat op Prinsjesdag (18 september, de derde dinsdag van september – red.) zal blijken op welke wijze het kabinet de maatregel rond de politie-inzet verder vorm zal geven. Van de persoonlijke uitnodiging een wedstrijd te bezoeken in Euroborg, maakt Rutte geen gebruik. Hij schrijft de uitnodiging zeer op prijs te stellen, maar dat hij hiertoe in zijn agenda geen mogelijkheden ziet. Rutte wenst FC Groningen aan het slot van zijn brief veel succes toe dit voetbalseizoen.

Laatste nieuws