Eerste handboeken Scholentour uitgereikt

13 april 2022

Mede door de eerder dit jaar verstrekte subsidie vanuit de provincie Groningen kan FC Groningen samen met partners jaarlijks duizenden basisschoolkinderen in Stad en Ommeland in beweging brengen dankzij een speciaal voor deze leeftijd ontwikkeld beweegprogramma. Sportgedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen nam voorafgaand aan de wedstrijd FC Groningen-Ajax op zaterdag 2 april de eerste exemplaren van het FC Groningen Scholentour handboek in ontvangst.

_T5A4751

De Scholentour is een zesweeks beweegprogramma voor basisschoolkinderen in de groepen 3 tot en met 8, dat begint met een kick-off verzorgd door trainers van FC Groningen. Het programma is opgesteld en onderbouwd vanuit wetenschappelijk onderzoek en is gericht op het versterken van de breed motorische vaardigheden en het creëren van een succeservaring. Met het actief inzetten van trainers die werkzaam zijn bij FC Groningen gebruikt de club haar inspiratiewaarde om kinderen in de omgeving meer en beter te laten bewegen.
 
Gedurende de zes lesweken staat er iedere week een nieuw beweegthema gekoppeld aan een gezondheidsthema centraal. De activiteiten voor de beweeglessen in die week staan uitgeschreven in het handboek, inclusief het benodigd materiaal, de organisatie, didactische aanwijzingen en differentiatiemogelijkheden. Op deze manier wordt er naar een succeservaring bij ieder kind gestreefd. Door het thema een FC Groningen-sausje mee te geven, worden kinderen geïnspireerd de oefeningen zo goed mogelijk uit te voeren. Het programma van de Scholentour is toegankelijk voor ieder kind en de beweegactiviteiten zijn dusdanig eenvoudig dat ze ook buiten schooltijd kunnen worden uitgevoerd.
 
“Helaas voldoet een groot deel van de basisschoolkinderen in Nederland nog niet aan de nationale beweegnorm,” vertelt Yannick Post, werkzaam als adviseur onderzoek en innovatie bij Stichting FC Groningen in de Maatschappij en één van de ontwikkelaars van het beweegprogramma van de Scholentour. “Om deze trend te doorbreken willen we kinderen stimuleren meer en beter te bewegen. Hierbij is de breed motorische ontwikkeling de basis. Als deze goed is ontwikkeld, stijgt de succes- en plezierervaring bij bewegen, wat later de kans vergroot op een actieve en gezonde leefstijl.”
 
“Mede dankzij de subsidie van de provincie hebben we de Scholentour niet alleen qua hoeveelheid basisscholen kunnen uitbreiden, maar ook wat betreft groepen. Door drie handboeken te delen met basisscholen kunnen na de kick-off, verzorgd door FC Groningen, trainers zelf aan de slag met breed motorisch leren gericht op de verschillende beweegontwikkelingsfasen van de kinderen. Op die manier wordt bijgedragen aan het leggen van een sportieve basis waarin voldoende bewegen de norm is.”
 
FC Groningen streeft er naar om alle basisschoolleerlingen in de provincie Groningen in de groepen 3 tot en met 8 jaarlijks in contact te laten komen met de Scholentour. Op dit moment heeft 1 op de 8 kinderen overgewicht en voldoet slechts 52% van de kinderen aan de beweegrichtlijn. Door kinderen op jonge leeftijd te inspireren met sport en bewegen, moet dat percentage de komende jaren fors omhoog.

De handboeken zijn binnenkort te downloaden via deze website.Scholen die meer willen weten over de Scholentour kunnen mailen naar   

_T5A4794

Laatste nieuws